NIEUWS

 VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Jouw vakkennis op het gebied van flexwerk houden wij op peil.
We delen belangrijke ontwikkelingen met jou.
Hieronder een selectie pakkende artikelen. 

UPDATE: TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 24 maart 2020 schriftelijk geïnformeerd en antwoorden gegeven op vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder lichten wij de meest relevante punten toe voor de uitleners en inleners, die veel werken met een flexibele schil. Payrollondernemingen komen ook voor NOW in aanmerking. Ingeleende […]

UITSTELLEN BETALING VAKANTIEGELD ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen acute liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen omdat het werk, de productie en daarmee de inkomsten fors zijn teruglopen of zijn stil komen te liggen. Doordat de maatregelen vanaf 23 maart 2020 zijn opgeschroefd vraagt menig werkgever zich af of hij de vakantiebijslag later mag betalen. Te meer omdat in de media […]

CORONACRISIS EN PRIVACY

Coronacrisis of niet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert niet. Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen beantwoord over het coronavirus en de bescherming van de privacy van de werknemer. Mag je jouw werknemers controleren op corona? Nee, dat mag niet. Alleen in de zorg mag je werknemers controleren op corona. Mag je jouw […]

VRF DOET AANBEVELINGEN NOW AAN MINISTER KOOLMEES

Ons corona-team staat in nauw contact met belangenbehartigers en overheidsinstellingen. Dat heeft ertoe geleid dat wij op 18 maart 2020 aan Minister Koolmees per brief aanbevelingen hebben gedaan voor de uitwerking van NOW, vooral toegespitst op het in- en uitlenen van personeel. Mocht je dit initiatief steunen, laat het ons weten. Zie tevens een publicatie […]

WAT KUNNEN WIJ IN CORONA-TIJD VOOR JE BETEKENEN?

Wij hebben een coronateam samengesteld. Wij staan klaar om je te adviseren en te begeleiden bij onder meer de volgende vragen en onderwerpen: Kom ik in aanmerking voor de NOW? En hoe pak ik de aanvraag van de NOW aan? Welke maatregelen kan ik nemen om financiële schade te voorkomen? Wat moet ik aan werknemers […]

‘NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID’ (NOW) OP HOOFDLIJNEN

De Werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken en daarvoor in de plaats komt de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW dient te worden ingediend bij het UWV. Nadere informatie volgt later. Mocht je reeds een aanvraag tot de vergunning voor de Werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan wordt dit als ingetrokken beschouwd en gezien […]

CORONACRISIS & WW-PREMIEDIFFERENTIATIE

In verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gekregen om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op schrift te stellen, teneinde gebruik te maken van de lage WW-premie. Deze termijn wordt nu met drie maanden verlengd. Werkgevers krijgen dus langer de tijd om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde […]

VRF ADVOCATEN

JE EIGEN ADVOCAAT

Eigenwijs, eigenzinnig en eigenaardig hoeven we niet meer te worden. Dat zijn we al. Nieuwsgierig? Wij ook naar jou.

Tel.: +31(0)13-820 09 52