Nieuws

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Projectclausule in de arbeidsovereenkomst; creativiteit met artikel 7:691 lid 2 BW

Wij delen alweer de laatste video met jullie in de serie arbeidsrechtelijke uitspraken. Sander van Riel sluit af met een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de projectclausule in de arbeidsovereenkomst; creativiteit met artikel 7:691 lid 2 BW.

De situatie: werknemer is in loondienst van detacheerder. In de arbeidsovereenkomst is een projectclausule opgenomen, waarin kortgezegd is bepaald dat als het project teneinde komt, de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. De detacheerder zegt het einde van de arbeidsovereenkomst aan, omdat ‘het project’ is komen te eindigen. Werknemer is het daarmee oneens en stelt dat het project helemaal niet is geëindigd. De projectclausule in de arbeidsovereenkomst kan het arbeidsrechtelijke licht niet verdragen. Er geldt immers een gesloten ontslagstelsel, aldus de werknemer. Werkgever neemt het standpunt in dat de projectclausule moet worden gekwalificeerd als een uitzendbeding.

Hoe zit het nu? Bekijk de video hier.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details