Voor inleners

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Voor inleners

Wil jij weten wat de Waadi-toelatingsplicht precies betekent voor jouw uitleners en welke gevolgen de Waadi-toelatingsplicht voor jou als inlener heeft? Lees dan verder. Hieronder hebben we een aantal vragen en antwoorden geformuleerd.

Staat jouw vraag er niet tussen of heb je juridische bijstand nodig? Neem dan contact met ons op. Wij bieden jou antwoorden in de vorm van adviezen over jouw situatie. Ook bieden wij oplossingen zoals modelbedingen voor in jouw contracten met uitleners over de Waadi-toelatingsplicht. We zorgen ervoor dat het voor jou en jouw uitleners duidelijk is wat jullie van elkaar kunnen verwachten en wie welk risico draagt als het toch onverhoopt misgaat. Heb je juridische bijstand nodig als je een controle krijgt van de Nederlandse Arbeidsinspectie dan wel een sanctie krijgt opgelegd (zoals bijvoorbeeld een boete of stillegging van je onderneming)? Ook dan zijn wij er voor jou. Wij zorgen ervoor dat jij op tijd voorbereid bent en helpen je graag daar waar je ons nodig hebt. Jouw zorg is onze zaak. Samen zorgen wij ervoor dat je zorgeloos kunt blijven ondernemen.

Wat kunnen wij voor jou ALS INLENER betekenen?

ADVISERING

1. Hoe weet ik dat ik samenwerk met een uitzender, payroller of detacheerder die voldoet aan de Waadi-toelatingsplicht?

Je kunt als inlener straks zelf kosteloos in een openbaar register controleren of de uitlener met wie je samenwerkt of wil samenwerken voldoet aan de toelatingsplicht.

2. Er is sprake van een doorleensituatie, wie gaat controleren of de werkgever van de arbeidskracht voldoet aan de Waadi-toelatingsplicht?

De hoofdregel is dat alle uitleners die vallen onder de werkingssfeer van de toelatingsplicht, de toelating moeten hebben. Het is alle inleners verboden om zaken te doen met niet toegelaten uitleners. Doorleners zijn zowel uit- als inlener. Dit betekent dat zij als uitlener onder de toelatingsplicht vallen en als inlener alleen arbeidskrachten mogen inlenen van toegelaten uitleners.

3. Welke extra administratieve lasten kan ik verwachten met de komst van de Waadi-toelatingsplicht?

De inlener dient uitsluitend te controleren of – naast de directe contractpartij – de werkgever is toegelaten. Hiervoor zijn twee aanvullende gegevens nodig:

  • wie de werkgever is van de arbeidskrachten en of deze werkgever is toegelaten: In het overgrote deel van de gevallen is de uitlener ook de werkgever. In het contract kan de inlener ook afspreken dat er niet zonder toestemming gebruik gemaakt kan worden van doorleensituaties. Hierdoor houdt de inlener zicht op of er doorleensituaties zijn, en indien dat het geval is, wie de werkgever is; en
  • of de uitlener is toegelaten: Hierbij volstaat inzage in het openbare register van toegelaten uitleners.

4. Moeten de uitleners met wie ik werk nog wel beschikken over de Waadi-registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel?

Zodra de toelatingsplicht in werking treedt, zal de Waadi-registratieverplichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel komen te vervallen.

5. Per wanneer moet ik voldoen aan de Waadi-toelatingsplicht en is er overgangsrecht?

De regering streeft ernaar de Wtta per januari 2025 in werking te laten treden. De toelatingsplicht wordt dan waarschijnlijk per 1 januari 2026 ingevoerd. Uitgaande van de beoogde inwerkingtredingsdatum moet een uitlener de aanvraag voor de (voorlopige) toelating vóór 1 juli 2025 indienen. Als de Minister van SZW op 1 januari 2026 nog niet over deze aanvraag heeft besloten, kan de uitlener zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking blijven stellen. Een uitlener die op of na 1 juli 2025 een aanvraag indient kan geen gebruik maken van het overgangsrecht.

6. Hoe weet ik of ik rechtsgeldig van een uitlener arbeidskrachten mag inhuren?

Je kunt via het openbaar register controleren of jouw inlener daarin is opgenomen en voldoet aan de toelatingsplicht. Als jouw uitlener op basis van het overgangsrecht arbeidskrachten ter beschikking mag stellen, kun je dat ook zien via het openbare register. Daarin is vermeld welke uitlener op basis van het overgangsrecht arbeidskrachten ter beschikking mag stellen. Check dus altijd het openbaar register.

7. Moeten in het buitenland gevestigde uitleners van wie ik arbeidskrachten inhuur ook voldoen aan de Waadi-toelatingsplicht?

Ja.

8. Moet ik als inlener meewerken aan controles van inspectie-instellingen?

Inleners zijn verplicht mee te werken aan de controles door de inspectie-instellingen. Deze meewerkplicht moet het voor een inspectie-instelling mogelijk maken om te controleren of de uitlener aan de regels voldoet.

9. Kunnen jullie een presentatie verzorgen over de nieuwe Waadi-toelatingsplicht?

Wij verzorgen presentaties over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen en dus ook over de nieuwe toelatingsplicht. Wij spreken geregeld op congressen, seminars en bij bedrijven. Neem contact met ons op als je ons wilt inschakelen. 

10. Ik heb behoefte aan meer advies, met welke vragen kunnen jullie ons nog meer helpen?

Jouw belang en de continuïteit van je onderneming staan bij ons centraal. We verstrekken allerlei adviezen als gaat om het inlenen en uitlenen van personeel. Wij kunnen advies geven aan jou over vragen zoals: Moet de uitlener waarmee ik samenwerk voldoen aan de toelatingsplicht? Welke afspraken kan ik maken met uitleners in het kader van de toelatingsplicht? Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk als de uitlener niet voldoet aan de toelatingsplicht? Ik krijg een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie, wat moet ik doen? Mijn onderneming heeft een boete opgelegd gekregen of is stilgelegd, wat kan ik doen? Wij kunnen je adviseren en bijstaan als dat nodig is. Ook kunnen wij een bezwaarschrift indienen of procederen bij de rechter als dat nodig is. We procederen indien nodig tot bij de hoogste rechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er enige spoed bij je zaak, dan kunnen we desgewenst ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter.

CONTRACTEN OPSTELLEN/AANPASSEN

11. Kunnen jullie mij helpen met modelbedingen voor mijn contracten met uitleners?

Wij kunnen modelbedingen aanleveren voor in de contracten tussen inleners en uitleners over de toelatingsplicht en wie welke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt. Of bestel de modelbedingen gemakkelijk via clairecontractcheck.com

JURIDISCHE BIJSTAND

12. Wie gaat de naleving van de toelatingsplicht uitvoeren?

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend op gaan treden tegen zowel uitleners als inleners die arbeidskrachten inlenen van uitleners die niet voldoen aan de toelatingsplicht.

13. Ik ben het niet eens met een beslissing, welke rol kunnen jullie hierin spelen?

Wij kunnen bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures voeren tegen besluiten. Denk aan het voeren van boetezaken of het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechter. Wij procederen nu bijvoorbeeld ook tegen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake naleving van arbeidswetten zoals Waadi, WML, Atw en Arbowet zaken.

14. Er volgt een sanctie, wat kunnen jullie voor mij doen?

Bij een sanctie kunnen wij je begeleiden en desgewenst procederen. Daarnaast kunnen wij een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.

OVERIG

15. Heb je een andere vraag?

Wij bieden jou oplossingen en adviezen zodat jij op tijd voorbereid bent, sterk blijft in flexwerk en zorgeloos kunt ondernemen. Neem contact met ons op via onderstaande button. Wij staan graag voor je klaar.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details