Privacy Policy

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Dit privacybeleid is van VRF Advocaten.

JE GEGEVENS IN VERTROUWDE HANDEN

Hier leggen we kort en duidelijk uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we ze verwerken. Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we persoonlijke informatie die ons iets over jou vertelt of die we aan je kunnen koppelen. Onder ‘verwerken’ valt alles wat we met die gegevens kunnen doen. Zoals opslaan, aanpassen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen.

HOE WE OMGAAN MET PRIVACY

Privacy van onze cliënten en bezoekers van de website staat bij ons voorop. We behandelen persoonsgegevens zo vertrouwelijk en discreet als maar mogelijk is. Uiteraard volgens de geldende wet- en regelgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE KUNNEN VERWERKEN?

Een overzicht van persoonsgegevens die we mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt:

  • jouw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, (e-mail)adres en/of jouw functie;
  • jouw overige persoonsgegevens, die je met ons deelt via online media, in correspondentie of telefonisch

WAT DOEN WE MET PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verstrekt en waarvoor ze noodzakelijk zijn, namelijk:

  • de uitvoering van onze overeenkomst;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals onze administratieverplichting en de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten en/of Mediatorsfederatie Nederland;
  • om je gericht te informeren over onze diensten en antwoord te geven op je vragen.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

We bewaren persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor het doel of de doelen waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn is zeven jaar als er sprake is van een administratieve verplichting en voor het overige gelden andere bewaartermijnen, zoals vermeld in onze algemene voorwaarden. 

DELEN MET ANDEREN

Wat we absoluut niet doen is je gegevens verkopen. We delen ze alleen met andere partijen als dat moet vanwege een wettelijke verplichting of om een overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. We sluiten een verwerkersovereenkomst af met het bedrijf dat de gegevens – in onze opdracht – verwerkt. Dat verzekert jou en ons van hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.

JOUW RECHT

Je hebt het recht om bijvoorbeeld je eigen persoonsgegevens, die wij verwerken, in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen (voor zover mogelijk) uit onze administratie of verwerking te laten beperken. Stuur daarvoor een verzoek met een kopie van je identiteitsbewijs naar info@vrfadvocaten.nl of Postbus 46, 5060 AA Oisterwijk. Maak in de kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op het verzoek.

BEVEILIGING

We nemen de bescherming van je gegevens heel serieus en gebruiken veiligheidstechnieken en -maatregelen om aantasting of verlies van informatie te voorkomen, zoals:

  • wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien in de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens.

De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is. Heb je toch de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons via info@vrfadvocaten.nl.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. De knoppen werken met een code die wordt aangeleverd door sociale media platforms. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platforms met persoonsgegevens omgaan, dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen we op deze website publiceren. Altijd is de meest recente versie van het Privacybeleid van toepassing. Deze versie is van 2024.

VRF ADVOCATEN
Postbus 46
5060 AA Oisterwijk
013- 820 09 52
info@vrfadvocaten.nl

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details