Waadi-toelatingsplicht

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

WAADI-TOELATINGSPLICHT

Het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) verplicht iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt vanaf 1 januari 2026 te voldoen aan de toelatingsplicht. Deze nieuwe wettelijke verplichting heeft niet alleen voor uitleners gevolgen, maar ook voor inleners die gebruikmaken van inhuurkrachten. Wij houden je via deze pagina op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de Waadi-toelatingsplicht.

Wij bieden jou daarnaast antwoorden in de vorm van adviezen over jouw situatie en oplossingen zoals modelbedingen en algemene voorwaarden. Bovendien kun je bij ons terecht voor juridische bijstand. Zodat jij op tijd voorbereid bent, sterk blijft in flexwerk en zorgeloos kunt ondernemen.

DE WAADI-TOELATINGSPLICHT in het kort

Het Wtta brengt in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) een toelatingsplicht aan voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De kern van het stelsel is drieledig:

 • Uitleners van arbeidskrachten mogen alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als ze voldoen aan de toelatingsplicht en zijn toegelaten in het openbaar register.
 • Voor inleners wordt het verboden zaken te doen met uitleners die niet voldoen aan de toelatingsplicht.
 • De Nederlandse Arbeidsinspectie treedt handhavend op tegen in- en uitleners die zich niet aan het bovenstaande houden.

DE REIKWIJDTE VAN DE WAADI-TOELATINGSPLICHT

De reikwijdte van het stelsel wordt bepaald aan de hand van de brede definitie van ‘het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ in de zin van de Waadi. De toelatingsplicht is dus van toepassing op alle situaties waarin in Nederland arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld. Door bij deze definitie aan te sluiten valt ook payrolling en iedere andere vorm van terbeschikkingstelling zoals wordt bedoeld in de Waadi onder het bereik van de toelatingsplicht. Ook bedrijven die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, situaties van in- en doorlenen vallen onder de reikwijdte van de toelatingsplicht. Wel is er een mogelijkheid opgenomen om bij lagere regelgeving sectoren van het bedrijfsleven of segmenten van de arbeidsmarkt te uitzonderen van de toelatingsplicht.

WAT VALT NIET ONDER DE WAADI-TOELATINGSPLICHT?

De toelatingsplicht geldt vooralsnog niet in de volgende gevallen:

 • sectoren van het bedrijfsleven of segmenten van de arbeidsmarkt die bij nadere regelgeving zijn uitgezonderd van de toelatingsplicht;
 • contracting,
 • aanneming van werk,
 • collegiale uitleen,
 • arbeidspools die uitsluitend collegiale uitleen faciliteren,
 • arbeidsbemiddeling,
 • stagiaires voor zover de werkzaamheden gericht zijn op het verwerven van kennis en kunde voor de eigen ontwikkeling (dus geen arbeidsovereenkomst hebben),
 • zzp’ers, tenzij het gaat om schijnzelfstandigen of geherkwalificeerde werknemers dan wel de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd als een arbeidsverhouding,
 • en intra-concern terbeschikkingstelling.

WAARMEE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Wij bieden jou antwoorden in de vorm van adviezen over jouw situatie en oplossingen zoals aangepaste modelbedingen en algemene voorwaarden. Zodat jij op tijd voorbereid bent, sterk blijft in flexwerk en zorgeloos kunt ondernemen. Ook kunnen wij je bijstaan in bezwaarschriftprocedures en gerechtelijke procedure. Is de nood hoog, bijvoorbeeld omdat je onderneming is stilgelegd, dan kunnen wij desgewenst een voorlopige voorziening vragen in een spoedprocedure. Lees meer over wat wij voor jou als uitlener of inlener kunnen betekenen op de volgende pagina’s. Hier hebben wij een Q&A opgenomen. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat je op weg wordt geholpen. Of neem direct contact met ons op via onderstaande button.

NIEUWS OVER DE TOELATINGSPLICHT

 • Podcast Grensverleggend in flex – Een praktische kijk op flexrecht.
  Hendarin Mouselli te gast bij podcast Grensverleggend in flex Grensverleggend in Flex is een podcast voor en door ondernemers in flex van Plan4Flex en e-Wings ICT. Plan4Flex helpt uitzendbedrijven die te maken hebben met ingewikkelde planningsvraagstukken of een sterk wisselende personeelsplanning. Hendarin wat ditmaal te gast tijdens de podcast.
 • Nu verkrijgbaar: Claire Magazine 5de editie – Q1 2024
  De vijfde editie van Claire Magazine is nu verkrijgbaar, ditmaal met een muzikale noot. We staan onder andere stil bij nieuwe manieren waarop contracten worden aangeboden.

modeldocumenten

claire's modellen

In onze webshop Claire Contract Check vind je de modeldocumenten die je nodig hebt om te voldoen aan te eisen van de toelatingsplicht zoals bedingen en algemene voorwaarden. Onze modellen zijn rechtsgeldig, herbruikbaar, eenvoudig in te vullen en in begrijpelijke taal geschreven.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details