Nieuws

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Wanneer is het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi van toepassing op ZZP’ers?

In het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 april 2023 wordt – na verwijzing vanuit de Hoge Raad – dit verduidelijkt.

De situatie: een opdrachtgever en ZZP’er hebben een overeenkomst van opdracht met elkaar. De ZZP’er wilde na afloop van de opdracht rechtstreeks in dienst treden bij de eindklant. De opdrachtgever hield dit echter tegen door een beroep te doen op het relatiebeding.

Mocht de opdrachtgever de rechtstreekse indiensttreding bij de opdrachtgever terecht belemmeren? Of is hiermee onrechtmatig gehandeld omdat het belemmeringsverbod hieraan in de weg staat?

Han Hendriks licht dit toe in een korte video in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk. Bekijk hier de video.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details