Nieuws

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Het juridisch kader van AI & privacy bij hr/recruitment

Op 13 oktober 2023 organiseerde Stichting Examens Uitzendbranche een serie webinars in het kader van hun 25-jarige bestaan waaronder die van collega Inge Brattinga over het juridisch kader van AI & privacy bij hr/recruitment. Bekijk dit webinar nu gratis terug! In 45 minuten wordt je bijgepraat zodat je voorop loopt en voorop blijft lopen.

Inhoud van het webinar: Inge Brattinga behandelt de hoofdlijnen van het Europees juridisch kader bij AI en privacy in het kader van hr en recruitment en zoomt vervolgens in op de AVG, AI-regelgeving, aansprakelijkheidskwesties en wetgeving voor recruitment. De thema’s zijn:

1. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Grondwet.

2. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordering Gegevensbescherming (UAVG).

3. AI Verordening.

4. Aansprakelijkheid.

5. Recruitment.

Klik op deze link om het webinar gratis te bekijken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details