Nieuws

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Witte rook voor doorgifte persoonsgegevens naar de VS?

Op 17 maart jl. berichtte collega Inge Brattinga je nog, ‘Delen persoonsgegevens met de VS, nog lang geen witte rook?’ maar inmiddels heeft op 10 juli jl. de Europese Commissie na 2 jaar van onzekerheid een adequaatheidsbesluit genomen zodat het wederom mogelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen met de VS. Witte rook dus, maar voor hoe lang?

Hoe zat het ook alweer?

Er bestond een EU-US Privacy Shield, op grond waarvan persoonsgegevens gedeeld konden worden met de VS. Ja, dat kon, maar in juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Schrems II arrest bepaald, dat het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ongeldig is. Op grond van dit adequaatheidsbesluit was het geoorloofd om – met inachtneming van de AVG – persoonsgegevens te delen met de VS. Zoals gezegd werd dit adequaatheidsbeluit ongeldig verklaard.

En wat is er veranderd sinds gisteren?

Sinds juli 2020 werd er achter en voor de schermen gewerkt aan een EU-US Data Privacy Framework. Bedrijven kunnen zich verbinden aan dit framework waarna ze aan de privacywaarborgen moeten voldoen en veilige doorgifte van persoonsgegevens naar de VS kan plaatsvinden.

In het EU-US Data Privacy Framework zijn onder andere verplichtingen opgenomen dat bedrijven persoonsgegevens moeten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ook zijn er beperkingen opgelegd aan overheidsorganisaties in de VS om inzage te krijgen in de persoonsgegevens van Europese burgers die in de VS worden verwerkt. Tenslotte wordt er een Data Protection Review Court opgericht waar klachten kunnen worden ingediend door betrokkenen. Deze rechtbank kan maatregelen opleggen aan de verwerker. 

Op 10 juli jl. heeft de Europese Commissie het adequaatheidsbesluit aangenomen zodat doorgifte van persoonsgegevens naar de VS weer mogelijk is, althans vooralsnog.

Max Schrems is zich al aan het bezinnen of hij ook voor dit adequaatheidsbesluit een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat starten. Dus wachten op Schrems III?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details