Deel I: Hilton Foods-uitspraak van de rechtbank Amsterdam

op maandag, 20 augustus 2018

Deel I: Hilton Foods-uitspraak van de rechtbank Amsterdam

Op 29 juni 2018 heeft de kantonrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in de Hilton Foods-uitspraak. Welke betekenis heeft deze uitspraak voor de uitzendbranche? Wij zullen in een reeks van twee artikelen de uitspraak bespreken en tevens de betekenis daarvan voor de uitzendbranche uiteenzetten. In het eerste deel vatten wij voor u de uitspraak samen.

Er is altijd tijd genoeg om te laat te zijn?

op dinsdag, 14 augustus 2018

Er is altijd tijd genoeg om te laat te zijn?

Het komt in de praktijk sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) met enige regelmaat voor dat door de werkgever of de werknemer snel gehandeld moet worden, om bepaalde rechten niet te verliezen. Sinds de Wwz zijn namelijk een aantal vervaltermijnen wettelijk vastgelegd. Wettelijke vervaltermijnen zijn termijnen, die het gevolg hebben dat een vordering die na verloop van de wettelijke termijn bij een rechterlijke instantie wordt ingediend, niet meer inhoudelijk wordt beoordeeld. Vervaltermijnen hebben als doel om een periode van onzekerheid bij zowel de werkgever als werknemer zo kort mogelijk te houden.

De krantenbezorger en de Deliveroo-rider, zoek verschillen

op donderdag, 19 juli 2018

De krantenbezorger en de Deliveroo-rider, zoek verschillen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 juli 2018 een arrest gewezen over de vraag of de krantenbezorger van Persgroep werkzaam is op grond van een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Hendarin Mouselli schreef hierover een column voor FlexNieuws. Hierin bespreekt zij ook de relevatie van dit arrest voor bijvoorbeeld de Deliveroo-rider. Is de Deliveroo-rider met inachtneming van hetgeen het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld werkzaam op basis van een opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Het doek valt voor de declarabele uren BV (Uniforce-concept)

op woensdag, 11 juli 2018

Het doek valt voor de declarabele uren BV (Uniforce-concept)

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de Belastingdienst op grond van artikel 13 van de vaststellingsovereeenkomst met Uniforce Group B.V. bevoegd was deze te beëindigen als gevolg van inwerkingtreding van de Wet dba.

Column Hendarin Mouselli: Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

op dinsdag, 03 juli 2018

Column Hendarin Mouselli: Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

Hendarin Mouselli schreef voor FlexNieuws een column over " Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao". Iedere uitzendkracht heeft conform de inlenersbeloning uit de ABU-cao recht op de rechtens geldende beloning van de werknemer in dienst van de inlener, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. Een van die arbeidsvoorwaarden is de zogenoemde reiskostenvergoeding.

Het blijft lastig om een correcte reiskostenvergoeding toe te passen. Niet alleen omdat beschikbare informatie nog wel eens schaars is, maar bovenal doordat de inleners cao’s en de ABU-cao niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. In haar column gaat Hendarin Mouselli nader in op het hiervoor genoemde dilemma en de uitspraak van de kantonrechter te Dordrecht van 20 april 2017 over de reiskostenvergoeding.

Noot Hendarin Mouselli genomineerd voor Magna Charta Arbeidsrecht Publieksprijs voor beste artikel

op donderdag, 21 juni 2018

Noot Hendarin Mouselli genomineerd voor Magna Charta Arbeidsrecht Publieksprijs voor beste artikel

Eerder dit jaar schreef Hendarin Mouselli voor het tijdschrift, genaamd "JAR", een zogenoemde "noot" bij een rechterlijke uitspraak over of het "minen" van Bitcoins reden is voor een ontslag op staande voet en een nevenactiviteit is. 

Haar artikel is genomineerd voor Magna Charta Arbeidsrecht - Publieksprijs voor het "Beste artikel". Dank aan de Academie voor de Rechtspraktijk en SDU Uitgevers.

Als detacheerder non-concurrentiebeding handhaven? Voldoende belang is doorslaggevend!

op dinsdag, 12 juni 2018

Als detacheerder non-concurrentiebeding handhaven? Voldoende belang is doorslaggevend!

Sander van Riel stond onlangs een werknemer en zijn nieuwe werkgever bij in een zaak over een non-concurrentiebeding.

Wat was er aan de hand?

De werknemer in deze zaak heeft volgens de ex-werkgever in strijd gehandeld met het non-concurrentiebeding, waarvan de postcontractuele werking is bevestigd in de vaststellingsovereenkomst. Doordat werknemer van bedrijf A naar bedrijf B is overgestapt en de werknemer nu via B gedetacheerd wordt bij dezelfde opdrachtgever, betoogt A dat op deze manier haar de kans is ontnomen om een eigen werknemer te detacheren bij deze opdrachtgever. Door de overstap zou de onderneming van A worden uitgehold en zou kennis en ervaring zijn weggelekt naar een directe concurrent.

Interview met Sander van Riel over het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in (dis)balans

op woensdag, 06 juni 2018

Interview met Sander van Riel over het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in (dis)balans

VRF Advocaten heeft namens een groep payrollbedrijven een brief geschreven aan de Minister SZW met bedenkingen rondom het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab). Sander van Riel vertelt in een interview met de Academie voor de Rechtspraktijk over de impact van het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in (dis)balans voor de flexbranche. Waarom is dit wetsvoorstel niet de oplossing voor “het bestrijden van doorgeschoten flex”? Dat en meer kunt u horen in het interview.

Interview met Inge Brattinga over de praktische impact van de AVG op het bewaren en beveiligen van cv’s en personeelsdossiers

op dinsdag, 22 mei 2018

Interview met Inge Brattinga over de praktische impact van de AVG op het bewaren en beveiligen van cv’s en personeelsdossiers

Inge Brattinga werd geïnterviewd over de praktische impact van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op het bewaren en beveiligen van cv’s en personeelsdossiers. Op 25 mei 2018 is de AVG in de hele EU van toepassing. In het interview vertelt Inge Brattinga onder meer hoe lang intermediairs, bedrijven en uitzendbureaus cv's en personeelsdossiers mogen bewaren.

 

Hendarin Mouselli spreker op de Dag van het Arbeidsrecht

op vrijdag, 04 mei 2018

Hendarin Mouselli spreker op de Dag van het Arbeidsrecht

Op 18 juni 2018 is Hendarin Mouselli één van de sprekers op de Dag van het Arbeidsrecht. Waar gaat ze het over hebben?

"Eén voor allen en allen voor één”. Wat zijn de juridische verschillen en overeenkomsten tussen “De drie musketiers”; werknemer, uitzendkracht en payrollwerknemer? De vierde musketier, de platformwerker, de d’Artagnan, is de meest exotische variant. Hoe moeten die verschillen en overeenkomsten worden uitgelegd in het licht van de Uitzendrichtlijn en de Europese pijler van sociale rechten? Dat en meer krijgt u te horen tijdens de Dag van het Arbeidsrecht. U kunt zich aanmelden via de Academie voor de Rechtspraktijk.

Is het "minen" van Bitcoins reden voor een ontslag op staande voet en een nevenactiviteit?

op donderdag, 26 april 2018

Is het

Hendarin Mouselli schreef voor een tijdschrift, genaamd "JAR", een zogenoemde "noot" bij een rechterlijke uitspraak over of het "minen" van Bitcoins reden is voor een ontslag op staande voet en een nevenactiviteit is. 

Wat is een noot?

Een noot is in juridische zin een rechtsgeleerd commentaar bij een rechterlijke uitspraak. De persoon die de noot schrijft wordt de annotator genoemd.

Is Koningsdag voor uitzendkrachten een verplichte vrije dag?

op woensdag, 25 april 2018

Is Koningsdag voor uitzendkrachten een verplichte vrije dag?

Koningsdag is in Nederland een nationale feestdag.

ABU-cao

In artikel 58 lid 1 ABU-cao is onder meer bepaald dat onder algemeen erkende feestdagen in de zin van de cao wordt verstaan, voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag, Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag.

NBBU-cao

Ook in de NBBU-cao is een vergelijkbare bepaling als in de ABU-cao is opgenomen geregeld. In artikel 26 lid 1 NBBU-cao is onder meer bepaald dat onder algemeen erkende feestdagen in de zin van de cao wordt verstaan, voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag, Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende.

 

PERSBERICHT: VRF ADVOCATEN DIENT ZIENSWIJZEN IN TEGEN HET WETSVOORSTEL ARBEIDSMARKT IN BALANS

op donderdag, 19 april 2018

PERSBERICHT: VRF ADVOCATEN DIENT ZIENSWIJZEN IN TEGEN HET WETSVOORSTEL ARBEIDSMARKT IN BALANS

VRF Advocaten heeft namens een populatie payrollondernemingen zienswijzen ingediend tegen het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, meer in het bijzonder tegen de wijzigingen omtrent payrolling, omdat;

1. het behoorlijke onduidelijkheden bevat hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt;

2. strijdigheden bevat met de geldende wet- en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau, alsmede de geldende jurisprudentie van de Hoge Raad; en

3. het tot onnodige “uitholling” zorgt van payrolling, hetgeen niet alleen teniet doet aan Europees sociaal beleid, maar ook aan de Nederlandse werkgelegenheid. 

 

 

Hendarin Mouselli: De arbeidsovereenkomst als de ballerina onder de overeenkomsten

op woensdag, 18 april 2018

Hendarin Mouselli: De arbeidsovereenkomst als de ballerina onder de overeenkomsten

Hendarin Mouselli schreef een artikel voor het Magna Charta Magazine, Vastgoed special, over de flexibilisering van de arbeidsrelatie; voor de één de toekomst, voor de ander een nachtmerrie. Bij flexibilisering van de arbeidsrelatie gaat het niet alleen om flexibele contracten, maar in de toekomst ook om flexibele loonvormen.

Inge Brattinga is gecertificeerd privacy specialist

op maandag, 09 april 2018

Inge Brattinga is gecertificeerd privacy specialist

VRF Advocaten heeft als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland een gecertificeerd privacy specialist in huis. Inge Brattinga beschikt over het CIPP/E certificaat (Certified Information Privacy Professional Europe). CIPP/E is een titel van de IAPP (International Association of Privacy Professionals)  en wordt gezien als dé Europese standaard op het gebied van privacy certificering. 

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  
FaLang translation system by Faboba