Categorie: Nieuws

Heeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ook gevolgen voor jouw stichting of vereniging?

Heeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ook gevolgen voor jouw stichting of vereniging? Wat is de WBTR? Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (‘WBTR’) in werking getreden. Het doel van deze wet is het professionaliseren van het bestuur van en het toezicht op (onder andere) verenigingen en stichtingen. […]

Read Full Article

Hoe verhoudt terbeschikkingstelling tot het loonverhoudings-voorschrift?

Het komt met enige regelmaat voor dat een ondernemer meent dat hij werknemers ter beschikking stelt of detacheert, en denkt dat het loonverhoudingsvoorschrift, zoals is bedoeld in artikel 8 van de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi), niet van toepassing is. Is dat zo?Het antwoord daarop is: als sprake is van terbeschikkingstelling, als wordt bedoeld […]

Read Full Article

Terugkijken naar webinar VRF Inside: actualiteit uitzenden & payrollen

Welke gevolgen heeft het adviesrapport van de SER voor flexondernemers? Wat kunnen we verwachten van beleidsmakers? Gaat het bij de arbeidsovereenkomst om de juridische werkelijkheid of om de economische benadering van de arbeidsrelatie? Hierover gingen VRF Advocaten en twee topgasten in gesprek tijdens VRF Inside, het webinar op 29 juni j.l.. Met Tweede Kamerlid van […]

Read Full Article

Live webinar actualiteiten payrolling en uitzenden

Dinsdagavond 29 juni a.s. – 21-22hLive-uitzending VRF Inside voor flex-ondernemend NederlandTe gast in de kasteeltuin van Kasteel Waardenburg Hendarin en Sander praten je bij over:• De nieuwe uitzendcao’s;• Het adviesrapport van de SER;• Recente uitspraken en actualiteiten over payrolling en uitzenden.De avond is veelbelovend. VRF-collega Han Hendriks houdt tijdens de uitzending de voetbalscore voor ons […]

Read Full Article

Flexnieuws 10 juni 2021: Belangrijke uitspraak Gerechtshof voor payrollers en uitzenders

De recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden biedt weer wat nieuwe inzichten in de elementen die relevant zijn bij de kwalificatievraag van de payroll-overeenkomst. Hendarin legt uit wat deze uitspraak betekent voor uitzenders.Hieronder volgt eerst een korte uiteenzetting van de feiten en omstandigheden. Gevolgd door het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 mei 2021 […]

Read Full Article

Na 25 jaar gebakkelei is flexakkoord ‘goed nieuws voor werkenden in onzekerheid’

De bonden en werkgevers zijn het eens over hoe flexwerk in Nederland moet worden veranderd.Dit adviesrapport van de SER betekent een fundamentele koerswijziging voor werkgevers en werknemers. Er komen straks drie arbeidsvormen: een vast contract, zzp’erschap en uitzendwerk. Uitzendkrachten mogen alleen worden ingezet in piekperiodes en bij ziekte en voor een periode van maximaal drie […]

Read Full Article

Rechten payrollkracht: gelijke behandeling

Wanneer eenmaal sprake is van payrolling, heeft de payrollkracht sinds 1 januari 2020 ex artikel 8a Waadi recht op gelijke behandeling. Dit betekent concreet dat de payrollkracht recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (opdrachtgever). […]

Read Full Article