Een ingrijpende verandering staat op het punt de uitzendbranche te transformeren. Iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt moet vanaf 1 januari 2026 voldoen aan een toelatingsplicht. En de gevolgen zijn groot. Niet alleen voor uitleners, maar ook voor inleners die gebruikmaken van inhuurkrachten. Want voor het zover is, moeten detacheerders, payrollbedrijven en uitzenders nog allerlei stappen doorlopen om daadwerkelijk toegelaten te kunnen worden. Patrick Tom, algemeen directeur van Bureau Cicero, heeft een artikel geschreven voor Claire Magazine waarin hij uitlegt hoe je je kunt aanmelden voor het nieuwe stelsel (begin op tijd!), waaraan uitleners moeten voldoen, hoe het zit met de verplichte waarborgsom, hoe het normenkader de sleutel tot succes vormt en waarom je dus vandaag nog moet starten met de voorbereidingen. Want de gevolgen zijn groot: als je niet op tijd voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot het toelatingsstelsel, komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar. Met alle gevolgen van dien. Niet missen dus.

Dit en meer lees je terug in Claire Magazine waarin wij jou op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in flex(recht). Claire Magazine editie 4 bestel je hier. Of abonneer je op Claire Magazine, meer info vind je hier.

De vierde editie van Claire Magazine is nu verkrijgbaar en heeft een feestelijk thema waarin we terugkijken op een bewogen jaar en vooruitkijken naar nieuw jaar waarin (flex)ondernemers veel te wachten staat. Wij beloven je weer te inspireren en informeren met nieuwe ontwikkelingen uit de rechtspraak, nieuwtjes, handige tips en scherpzinnige columns. Wij verwelkomen een nieuwe partner van Claire Magazine: Bureau Cicero! Patrick Tom, directeur van Bureau Cicero, vertelt je hoe het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid de sleutel vormt tot toelating in het toelatingsstelsel voor uitleenbedrijven.

Wil jij weten wat je als werkgever kunt doen wanneer je werknemer ziek wordt tijdens een vakantie in het buitenland? Of wat pre-mediation voor je kan betekenen?

Bestel dan editie 4 van Claire Magazine en ontvang naast de online versie ook een drukexemplaar. Bestel het magazine voor slechts € 6,95,- incl. btw op clairecontractcheck.com.

Hendarin Mouselli en Sander van Riel kijken terug op een zeer geslaagd webinar dat plaatsvond op maandag 13 november 2023 in ons kantoor in hartje Oisterwijk. Het onderwerp: ‘Integriteit en ongewenst gedrag: wat moet je doen?’.

Bekijk nu dit webinar terug! We gaan vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief in op dit thema en we geven antwoord op je vragen. Na het volgen van het webinar ben je in staat om je onderneming op tijd te laten voldoen aan de nieuwe regels uit de Wet bescherming klokkenluiders en de Arbowet. Wij praten je vanzelfsprekend ook bij over actualiteiten in het arbeidsrecht en flexrecht, zoals het wetsvoorstel over de Waadi-toelatingsplicht.

Wil jij het webinar alsnog bekijken? Bestel dan nu de terugkijklink van het webinar en ga helemaal voorbereid op 2024 het nieuwe jaar in! Ga naar deze link om de terugkijklink te bestellen.

Deze week is het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) ingediend bij de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State vervangt dit wetsvoorstel het eerder voorgestelde certificeringsstelsel. Uitleners mogen vanaf 2026 alleen arbeidskrachten ter beschikking stellen als zij daartoe door de Minister van SZW zijn toegelaten. Inleners mogen dan alleen nog maar inhuren van uitleners die voldoen aan de nieuwe toelatingsplicht. Houd deze link in de gaten voor verdere updates hierover.

Hendarin Mouselli, Sander van Riel en Han Hendriks kijken terug op een zeer geslaagd webinar gisteren op het prachtige kasteel Waardenburg, de locatie van de Academie voor de Rechtspraktijk. Een van de onderwerpen van het webinar was het non-concurrentie- en relatiebeding. Wat kun je nu al doen in aanloop naar de plannen van Minister Van Gennip over non-concurrentiebedingen? Ook bespraken zij de rol van de formeel en materieel werkgever in het kader van de plannen om het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Wil jij het webinar alsnog bekijken en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het flex- en arbeidsrecht? Bestel dan nu de terugkijklink van het webinar en ga vol inspiratie je zomer in! Bekijk deze link om de terugkijklink te bestellen.

In een nieuwe podcast van Freepack gaat salesmanager mw. Wil Ponsioen in gesprek met twee specialisten uit de uitzendbranche. Hendarin Mouselli (partner VRF Advocaten, Oisterwijk) en Tres Dijkshoorn (eigenaresse FlexAssets, ’s-Hertogenbosch) delen hun visie. Ze vertellen alles over de nieuwe cao die vanaf 1 juli ingaat en andere toekomstige ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

Wat betekent de inlenersbeloning voor jou? Hoe verbeter je de bedrijfsvoering en werkprocessen voor de verplichte certificering (vanaf 2025)? Welke invloed hebben de ontwikkelingen van de transitievergoeding op de flexmarkt? Hoe ga je correct om met arbeidsongeschiktheid? Hoe ga je up-to-date aan de slag met goede software om jouw arbeidskrachten eerlijk te verlonen?

Beluister de podcast via deze link.

Na het succes van VRF Inside De Oranjezomer in 2021, organiseren wij dit jaar VRF Inside De Uitzendzomer. Het webinar vindt plaats op donderdag 6 juli 2023 van 15.00 – 16.00 uur en gaat over belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Zodat je weer helemaal up-to-date bent. Als je deelneemt aan het webinar ontvang je een handig overzicht van de wijzigingen in de uitzend-cao die per 1 juli 2023 ingaan t.w.v. € 350,- ex btw, met daarin concrete aanbevelingen voor je contracten. Interesse om deel te nemen? Bekijk dan het snel het programma via deze link.

Dit artikel verscheen eerder in Claire Magazine – Editie 1, 2023.

De private sector is er kennelijk niet in geslaagd om ervoor te zorgen dat bedrijven – die arbeidskrachten ter beschikking stellen – conform de wettelijke regels handelen. Dus grijpt de wetgever nu maar in. Vóór de zomer gaat het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten naar de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2025. Welke bedrijven moeten voldoen aan de certificeringsplicht?

Zoals het er nu naar uitziet geldt het wetsvoorstel voor alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen als wordt bedoeld in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Je leest het goed. Ook bedrijven die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, buitenlandse bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland of bedrijven die in- en doorlenen vallen onder de certificeringsplicht.

Er zijn echter ook uitzonderingen gemaakt. Denk aan bijvoorbeeld contracting (ook wel aanneming van werk genoemd of je klaart een klus onder eigen regie), collegiale uitleen en intra-concern terbeschikkingstelling.

De reden voor de regering om deze drie vormen uit te zonderen, is dat de certificeringsplicht niet van betekenis zou zijn voor deze verschijningsvormen. Alhoewel dat begrijpelijk is, roept het ook de nodige vragen op, bijvoorbeeld bij intra-concern terbeschikkingstelling.

Intra-concern terbeschikkingstelling is per 1 januari 2020 uitgezonderd van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zin van artikel 1 lid 3 van de Waadi, maar daarop is wel de gelijke behandeling bij payrolling van toepassing. Hier valt het nodige op af te dingen, maar dat laten we even voor wat het is.

Bij intra-concern terbeschikkingstelling gaat het bijvoorbeeld om het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid in dezelfde onderneming (met onderneming wordt bedoeld de onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden, dus een ruime definitie). Of denk aan de situatie waarbij de in- en uitlener tot dezelfde groep zijn verbonden.

Het onderstaande voorbeeld concretiseert de problematiek met betrekking tot intra-concern terbeschikkingstelling in relatie tot de nieuwe certificeringsplicht:

  • Werknemer Henk wordt vanuit vennootschap Bassie naar de zustervennootschaap Adriaan in concern ter beschikking gesteld.
  • Henk werkt drie dagen in de week voor Adriaan.
  • De andere twee dagen in de week wordt Henk door Adriaan doorgeleend aan een eindklant buiten het concern, genaamd De Baron.
  • Bassie en Adriaan stellen allebei arbeidskrachten bedrijfsmatig ter beschikking.

Wie moeten volgens het nieuwe stelsel gecertificeerd zijn? Adriaan zou gecertificeerd moeten zijn, want Adriaan leent immers in en uiteindelijk door aan een bedrijf buiten het concern. De Baron zal dus van Adriaan moeten eisen dat hij gecertificeerd is.

Hoe zit het dan met Bassie? Zoals het er nu naar uitziet zou je kunnen stellen dat Bassie niet gecertificeerd hoeft te zijn. Volgens de regering geldt de certificeringsplicht namelijk niet voor intra-concern terbeschikkingstelling. Intra-concern terbeschikkingstelling in de Waadi maakt geen onderscheid tussen het ter beschikking stellen in of buiten concern. Het wetsvoorstel biedt thans geen verheldering in de situatie van in-en doorlening via intra-concern terbeschikkingstelling. Dat is een gemiste kans.

De bepalingen in de Waadi over intra-concern terbeschikkingstelling piepen en kraken nog meer dan ooit. Het is afwachten of we voldoende kritische Kamerleden hebben die dit soort mankementen signaleren en er ook daadwerkelijk iets mee doen.

Bekijk onze website voor meer informatie over het nieuwe certificeringsstelsel en wat wij voor jou hierin kunnen betekenen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details