Auteur: Hendarin Mouselli

Rechten payrollkracht: gelijke behandeling

Wanneer eenmaal sprake is van payrolling, heeft de payrollkracht sinds 1 januari 2020 ex artikel 8a Waadi recht op gelijke behandeling. Dit betekent concreet dat de payrollkracht recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (opdrachtgever). […]

Read Full Article

Wie is de payrollkracht?

De ervaring leert dat als wij ‘een rondje in de velden doen’ er nog veel onduidelijkheid is over de vraag wanneer een medewerker nu een payrollkracht of een uitzendkracht is. Beiden worden ter beschikking gesteld aan een derde. Wij hebben hieronder aan de hand van de definitie van de payrollovereenkomst, de uitzendovereenkomst en de reguliere […]

Read Full Article

Hoe voldoe ik aan mijn inspanningsverplichting uit NOW 3.0?

Als je NOW 3.0 (derde, vierde of vijfde tranche) aanvraagt, ben je als werkgever verplicht ontwikkeladvies, scholing en werk-naar-werk begeleiding aan je werknemers aan te bieden. Wij hebben hiervoor een model brief ontwikkeld, waarmee je werknemers informeert over diverse mogelijkheden. Je kunt via de webshop van onze collega Claire voor €75,00 excl. BTW – www.clairecontractcheck.com […]

Read Full Article