Auteur: Hendarin Mouselli

NOS radio besteedt aandacht aan hiaat in de now-regeling

Maandagochtend 28 september 2020 werd Hendarin Mouselli door NOS radio gevraagd om de door haar aangekaarte hiaat in de NOW-regeling bij weekverloners nader toe te lichten. Terug te luisteren via deze link (na het journaal van 9.00 uur, vanaf minuut vier). Wij hopen op een oplossing voor flexbedrijven. Gelijke behandeling en behoud van werkgelegenheid zijn […]

Read More

Deel flexbedrijven benadeeld in steunmaatregel

Een deel van de uitzendbureaus en payroll-bedrijven, die gebruik maken van de steunmaatregel NOW, wordt onterecht benadeeld door een technisch mankement in de regeling. Dat stelt de belangenvereniging voor flexbedrijven en Hendarin Mouselli, die bedrijven in die sector vertegenwoordigen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt het probleem te herkennen en kijkt of er […]

Read More

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters

MELDINGSPLICHT BUITENLANDSE DIENSTVERRICHTERS Door: Hendarin Mouselli en Maarten de Jong – Bureau Cicero Werkgevers of meldingsplichtige zelfstandigen uit de Europese Unie, een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland, die een tijdelijke opdracht in Nederland vervullen voor uw organisatie, hebben per 1 maart 2020 een zogenoemde meldingsplicht. Zij worden dan aangemerkt als […]

Read More

Regeling voor kennismigranten

REGELING VOOR KENNISMIGRANTEN Door: Maarten de Jong – Bureau Cicero De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.De kennismigrantenregeling is bestemd voor hoog opgeleide professionals uit ‘derden-landen’. Het gaat […]

Read More

30% – Regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten

30% – REGELING EN DE VERGOEDING VOOR EXTRATERRITORIALE KOSTEN Door: Ruud Mooi – Bureau Cicero Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten met zich mee. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Voorbeelden van extraterritoriale kosten zijn: De extra kosten voor levensonderhoud […]

Read More