Auteur: Hendarin Mouselli

Bevoegdheid SNCU op naleving van ABU-CAO/NBBU-CAO

Uitzendondernemingen, die de ABU-CAO/NBBU-CAO toepassen, zijn verplicht dat op de juiste wijze te doen. Als dat niet correct gebeurt kan dit vervelende gevolgen hebben voor de uitzendonderneming en de uitzendkracht. De SNCU is de instantie die erop toeziet dat uitzendondernemingen de ABU-CAO/NBBU-CAO correct naleven. Menig uitzendonderneming heeft wel eens gehoord van de SNCU dan wel […]

Lees het volledige artikel

De inlenersbeloning in 2022

Naast het fasensysteem wordt ook de inlenersbeloning, zoals genoemd in de ABU- en NBBU-CAO’s, per 2022 aangepast. Ook deze wijziging heeft zowel voor inleners, uitleners als uitzendkrachten gevolgen. Wat moeten inleners en uitleners weten met het oog op de komende wijzigingen?   Het loonverhoudingsvoorschrift De inlenersbeloning, zoals die is vastgelegd in de ABU- en NBBU-CAO’s, […]

Lees het volledige artikel

Het fasensysteem per 2022

Het huidige fasensysteem in de uitzendcao’s (ABU-CAO/NBBU-CAO) gaat per januari 2022 veranderen. Dat was na de verschijning van diverse rapporteren te verwachten. Naar onze verwachting is dit het begin van verdere beperkingen van het uitzendregime in de komende vijf jaren. Cao-partijen hebben alvast het hef in eigen handen genomen en een eerste stap zelf gezet. […]

Lees het volledige artikel

Hoe verhoudt terbeschikkingstelling tot het loonverhoudings-voorschrift?

Het komt met enige regelmaat voor dat een ondernemer meent dat hij werknemers ter beschikking stelt of detacheert, en denkt dat het loonverhoudingsvoorschrift, zoals is bedoeld in artikel 8 van de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi), niet van toepassing is. Is dat zo?Het antwoord daarop is: als sprake is van terbeschikkingstelling, als wordt bedoeld […]

Lees het volledige artikel

Verkiezing meest talentvolle starter in de flexbranche

Anderz, artra, Cicero en VRF Advocaten organiseren in 2021 voor de eerste keer de verkiezing van Starter van het Jaar in de flexbranche. Alle startende uitzend-, detacherings- en payrollorganisaties worden uitgedaagd uit om mee te doen aan de verkiezingdingen naar de Award Starter van het Jaar 2021. Wat is de verkiezing Starter van het Jaar?De […]

Lees het volledige artikel

Terugkijken naar webinar VRF Inside: actualiteit uitzenden & payrollen

Welke gevolgen heeft het adviesrapport van de SER voor flexondernemers? Wat kunnen we verwachten van beleidsmakers? Gaat het bij de arbeidsovereenkomst om de juridische werkelijkheid of om de economische benadering van de arbeidsrelatie? Hierover gingen VRF Advocaten en twee topgasten in gesprek tijdens VRF Inside, het webinar op 29 juni j.l.. Met Tweede Kamerlid van […]

Lees het volledige artikel

Werkgevers en werknemers worstelen met vaccinatievragen

“Heb jij je coronavaccinatie al gepland?” Het klinkt misschien onschuldig, maar mag je dat als werkgever wel aan een werknemer vragen?Arbeidsjuristen, werkgeversorganisaties en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) merken dat werkgevers en werknemers hiermee worstelen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of zij voor een prik vrij krijgen of moeten geven en of ze ertoe kunnen worden […]

Lees het volledige artikel

Live webinar actualiteiten payrolling en uitzenden

Dinsdagavond 29 juni a.s. – 21-22hLive-uitzending VRF Inside voor flex-ondernemend NederlandTe gast in de kasteeltuin van Kasteel Waardenburg Hendarin en Sander praten je bij over:• De nieuwe uitzendcao’s;• Het adviesrapport van de SER;• Recente uitspraken en actualiteiten over payrolling en uitzenden.De avond is veelbelovend. VRF-collega Han Hendriks houdt tijdens de uitzending de voetbalscore voor ons […]

Lees het volledige artikel

Flexnieuws 10 juni 2021: Belangrijke uitspraak Gerechtshof voor payrollers en uitzenders

De recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden biedt weer wat nieuwe inzichten in de elementen die relevant zijn bij de kwalificatievraag van de payroll-overeenkomst. Hendarin legt uit wat deze uitspraak betekent voor uitzenders.Hieronder volgt eerst een korte uiteenzetting van de feiten en omstandigheden. Gevolgd door het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 mei 2021 […]

Lees het volledige artikel

Na 25 jaar gebakkelei is flexakkoord ‘goed nieuws voor werkenden in onzekerheid’

De bonden en werkgevers zijn het eens over hoe flexwerk in Nederland moet worden veranderd.Dit adviesrapport van de SER betekent een fundamentele koerswijziging voor werkgevers en werknemers. Er komen straks drie arbeidsvormen: een vast contract, zzp’erschap en uitzendwerk. Uitzendkrachten mogen alleen worden ingezet in piekperiodes en bij ziekte en voor een periode van maximaal drie […]

Lees het volledige artikel