Webinars

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Wij organiseren regelmatig events, vaak in de vorm van webinars, voor onze cliënten en soms met andere stakeholders over actualiteiten in de flexmarkt. Meld je aan voor een event, bekijk deze terug of boek ons als spreker.

LIVE WEBINAR: ZIJN JOUW ARBEIDSVOORWAARDEN AL TRANSPARANT EN VOORSPELBAAR?

Dinsdag 31 mei 2022 – 16.00–17.00.

Op dinsdag 31 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.00 uur vond het webinar over de gevolgen van de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor werkgevers (zowel inleners als uitleners) plaats. Per 1 augustus 2022 moet deze wet ingaan. Wat gaat er veranderen? Bekijk dit webinar nu terug.

Sprekers

De VRF Academy biedt ook de mogelijkheid om Sander van Riel en Hendarin Mouselli te boeken als sprekers op congressen en symposia. In de markt van flexibele arbeid worden zij als vooraanstaande flex-specialisten gezien. Ze hebben een innovatieve kijk op de markt van flexibele arbeid.

EVENTS UIT RECENT VERLEDEN


TERUGKIJKEN NAAR WEBINAR VRF INSIDE: ACTUALITEIT UITZENDEN & PAYROLLEN

Welke gevolgen heeft het adviesrapport van de SER voor flexondernemers? Wat kunnen we verwachten van beleidsmakers? Gaat het bij de arbeidsovereenkomst om de juridische werkelijkheid of om de economische benadering van de arbeidsrelatie? Hierover gingen VRF Advocaten en twee topgasten in gesprek tijdens VRF Inside, het webinar op 29 juni j.l.. Met Tweede…

Live webinar actualiteiten payrolling en uitzenden

Dinsdagavond 29 juni a.s. – 21-22hLive-uitzending VRF Inside voor flex-ondernemend NederlandTe gast in de kasteeltuin van Kasteel Waardenburg Hendarin en Sander praten je bij over:• De nieuwe uitzendcao’s;• Het adviesrapport van de SER;• Recente uitspraken en actualiteiten over payrolling en uitzenden.De avond is veelbelovend. VRF-collega Han Hendriks houdt tijdens de uitzending de voetbalscore voor ons…

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding…