Podcasts

 VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Korte audioprogramma's die je kunt downloaden en on demand beluisteren bijv. tijdens het autorijden.
Wil je onze podcasts beluisteren?
Klik dan op RSS-feed.

Onze podcasts:

REGELING VOOR KENNISMIGRANTEN

REGELING VOOR KENNISMIGRANTEN Door: Maarten de Jong – Bureau Cicero De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.De kennismigrantenregeling is bestemd voor hoog opgeleide professionals uit ‘derden-landen’. Het gaat […]

BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG

In tijden van corona is het helaas noodzakelijk in te grijpen in de kosten. Daarbij kan ontslag van een of meerdere werknemer(s) op bedrijfseconomische gronden onvermijdelijk zijn. Het is belangrijk hierop goed voorbereid te zijn. Welke aandachtspunten zijn er? Hoe ziet de procedure bij het UWV eruit? Hoe verhoudt bedrijfseconomisch ontslag zich tot de NOW? […]

CORONA & MEDEZEGGENSCHAP

Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) in specifieke situaties die – nu ten tijde van het coronavirus – zich voordoen bij ondernemingen? Denk bijvoorbeeld aan het stilleggen van de onderneming, het invoeren van thuiswerken, het aanzeggen van oproepkrachten of ingeleende uitzend- of payrollkrachten, het aanvragen van surseance van betaling. Ook komt aan de orde wat […]

Corona Complotcast

In de ‘Corona complotcast’ geven wij antwoord op de volgende vijf vragen: 1. Ben je als uitzendonderneming of payrollonderneming verplicht om het loon door te betalen als het werk bij de inlener wegvalt als gevolg van een uitbraak van het coronavirus? 2. Mag een uitzendkracht weigeren om te werken als bij de inlener een medewerker […]

Geen arbeid wel loon

Stel een uitzendkracht die werkzaam is op grond van een uitzendovereenkomst fase A of 1 en 2 (zonder uitzendbeding en zonder loonuitsluiting, met een vaste arbeidsomvang) verschijnt zonder rechtsgeldige reden niet op het werk, terwijl hij of zij wel was ingepland en dus had moeten werken. Wat moet je als uitzendonderneming dan doen om te […]

Wablapjes

Drie tips voor het aanbieden van een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst