Podcasts

 VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Korte audioprogramma's die je kunt downloaden en on demand beluisteren bijv. tijdens het autorijden.
Wil je onze podcasts beluisteren?
Klik dan op RSS-feed.

Onze podcasts:

CORONA & MEDEZEGGENSCHAP

Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) in specifieke situaties die – nu ten tijde van het coronavirus – zich voordoen bij ondernemingen? Denk bijvoorbeeld aan het stilleggen van de onderneming, het invoeren van thuiswerken, het aanzeggen van oproepkrachten of ingeleende uitzend- of payrollkrachten, het aanvragen van surseance van betaling. Ook komt aan de orde wat […]

Corona Complotcast

In de ‘Corona complotcast’ geven wij antwoord op de volgende vijf vragen: 1. Ben je als uitzendonderneming of payrollonderneming verplicht om het loon door te betalen als het werk bij de inlener wegvalt als gevolg van een uitbraak van het coronavirus? 2. Mag een uitzendkracht weigeren om te werken als bij de inlener een medewerker […]

Geen arbeid wel loon

Stel een uitzendkracht die werkzaam is op grond van een uitzendovereenkomst fase A of 1 en 2 (zonder uitzendbeding en zonder loonuitsluiting, met een vaste arbeidsomvang) verschijnt zonder rechtsgeldige reden niet op het werk, terwijl hij of zij wel was ingepland en dus had moeten werken. Wat moet je als uitzendonderneming dan doen om te […]

Wablapjes

Drie tips voor het aanbieden van een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst