Corona nieuws

 VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

We delen hier actueel arbeidsrechtelijk corona nieuws met jou. Toegespitst op de flexonderneming. 

We delen hier actueel arbeidsrechtelijk corona nieuws met jou. Toegespitst op de flexonderneming. 

We delen hier actueel arbeidsrechtelijk corona nieuws met jou. Toegespitst op de flexonderneming. 

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER NOW 1.0

<NOW 1.0: april tot en met mei> Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 1.0, hierna te noemen ‘NOW-regeling’) bekend gemaakt. Wij hebben de regeling inmiddels doorgenomen en de meest voorkomende vragen en antwoorden op dit moment voor je op een rij gezet. A.DEFINITIES 1A. Wat houdt de […]

UPDATE NOW 1.0

    Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 24 maart 2020 schriftelijk geïnformeerd en antwoorden gegeven op vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder lichten wij de meest relevante punten toe voor de uitleners en inleners, die veel werken met een flexibele schil. Payrollondernemingen komen ook voor NOW in […]

UITSTELLEN BETALING VAKANTIEGELD ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen acute liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen omdat het werk, de productie en daarmee de inkomsten fors zijn teruglopen of zijn stil komen te liggen. Doordat de maatregelen vanaf 23 maart 2020 zijn opgeschroefd vraagt menig werkgever zich af of hij de vakantiebijslag later mag betalen. Te meer omdat in de media […]

CORONA & MEDEZEGGENSCHAP

Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) in specifieke situaties die – nu ten tijde van het coronavirus – zich voordoen bij ondernemingen? Denk bijvoorbeeld aan het stilleggen van de onderneming, het invoeren van thuiswerken, het aanzeggen van oproepkrachten of ingeleende uitzend- of payrollkrachten, het aanvragen van surseance van betaling. Ook komt aan de orde wat […]

CORONACRISIS EN PRIVACY

Coronacrisis of niet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert niet. Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen beantwoord over het coronavirus en de bescherming van de privacy van de werknemer. Mag je jouw werknemers controleren op corona? Nee, dat mag niet. Alleen in de zorg mag je werknemers controleren op corona. Mag je jouw […]

VRF DOET AANBEVELINGEN NOW AAN MINISTER KOOLMEES

Ons corona-team staat in nauw contact met belangenbehartigers en overheidsinstellingen. Dat heeft ertoe geleid dat wij op 18 maart 2020 aan Minister Koolmees per brief aanbevelingen hebben gedaan voor de uitwerking van NOW, vooral toegespitst op het in- en uitlenen van personeel. Mocht je dit initiatief steunen, laat het ons weten. Zie tevens een publicatie […]

WAT KUNNEN WIJ IN CORONA-TIJD VOOR JE BETEKENEN?

Wij hebben een coronateam samengesteld. Wij staan klaar om je te adviseren en te begeleiden bij onder meer de volgende vragen en onderwerpen: Kom ik in aanmerking voor de NOW? En hoe pak ik de aanvraag van de NOW aan? Welke maatregelen kan ik nemen om financiële schade te voorkomen? Wat moet ik aan werknemers […]

NOW 1.0 OP HOOFDLIJNEN

    De Werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken en daarvoor in de plaats komt de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW dient te worden ingediend bij het UWV. Nadere informatie volgt later. Mocht je reeds een aanvraag tot de vergunning voor de Werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan wordt dit als ingetrokken beschouwd […]

VRF ADVOCATEN

JE EIGEN ADVOCAAT

Eigenwijs, eigenzinnig en eigenaardig hoeven we niet meer te worden. Dat zijn we al. Nieuwsgierig? Wij ook naar jou.

Tel.: +31(0)13-820 09 52