Voor inleners

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Voor inleners

Wanneer de verplichte certificering voor uitleners van arbeidskrachten in werking treedt, mag je als inlener alléén zaken doen met gecertificeerde uitleners. Wanneer je uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inleent kun je een boete krijgen. Daarnaast is het mogelijk dat inspectie-instellingen een bevoegdheid krijgen tot ‘waarneming ter plaatse’ bij bijvoorbeeld het vermoeden dat sprake is van onderbetaling. Wil jij weten wat de gevolgen voor jou zijn als inlener? Neem dan contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Wat kunnen wij voor jou betekenen als inlener?

ADVISEREN

Hoe weet ik dat ik samenwerk met een gecertificeerde uitzender, payroller of detacheerder?

Je kunt als inlener straks zelf kosteloos in een openbaar register en door middel van een beoogd notificatiesysteem controleren of de uitlener met wie je samenwerkt of wil samenwerken, in het bezit is van een certificaat. Het systeem kan een melding geven wanneer een het certificaat van een uitlener binnenkort verloopt.

Er is sprake van een doorleensituatie, wie gaat controleren of de werkgever van de arbeidskracht gecertificeerd is?

De inlener, niet de doorlener, moet gaan controleren of de werkgever van de arbeidskracht gecertificeerd is.

Welke extra administratieve lasten kan ik verwachten met de komst van het stelsel?

Uitleners worden verplicht om – zoals de meeste nu al doen – in hun administratie bij te houden welke arbeidskrachten zij aan welke inlener ter beschikking stellen. Uitleners moeten vervolgens aan hun inleners melden om welke krachten het gaat en inleners dienen deze informatie op te slaan in hun administratie.

Welke voorgestelde aanvullende verplichtingen ten opzichte van het bestaande SNA-normenkader zijn er voor inleners?

Uitleners zijn straks verplicht om informatie over veiligheid op de werkplek binnen jouw bedrijf door te geven aan de arbeidskracht. Dit dient voor terbeschikkingstelling te gebeuren. Inleners zijn daarentegen weer verplicht om de uitlener te informeren over de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht, zodat de uitlener juist kan belonen. Mogelijk zal de uitlener vervolgens weer verplicht worden om deze informatie aan de arbeidskracht te verstrekken.

Ik heb behoefte aan meer advies, met welke vragen kunnen jullie ons nog meer helpen?

Jouw belang en de continuïteit van je onderneming staan bij ons centraal. We verstrekken allerlei adviezen als gaat om het inlenen en uitlenen van personeel. Ter illustratie, stel dat het normenkader zou verplichten dat de werkgever aantoonbaar de loonstroken moet verstrekken aan de werknemers. Wij kunnen dan advies geven aan flexondernemers over de betekenis hiervan, maar ook over de praktische invulling daarvan. Oftewel hoe doe je dat dan? En als het mis gaat, wat zijn dan de mogelijkheden? Wij kunnen je verder adviseren of je wel of niet valt onder de werkingssfeer van de verplichte certificering, welke afspraken je moet maken als inlener en hoe je moet reageren op een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie of een andere controlerende instantie. Ook kunnen wij een bezwaarschrift indienen of procederen bij de rechter als dat nodig is. We procederen als het nodig is tot bij de hoogste rechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er enige spoed bij je zaak, dan kunnen we desgewenst ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter.

Kunnen jullie een presentatie verzorgen over het nieuwe certificeringsstelsel?

Wij verzorgen presentaties over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen en dus ook over het nieuwe certificeringsstelsel. Wij spreken geregeld op congressen, seminars en bij bedrijven.

CONTRACTEN OPSTELLEN/AANPASSEN

Kunnen jullie mij helpen met modelbedingen voor mijn contracten met uitleners?

Wij kunnen modelbedingen aanleveren voor in de contracten tussen inleners en uitleners over de certificering en wie welke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt. Of bestel de modelbedingen gemakkelijk via clairecontractcheck.com. 

JURIDISCHE BIJSTAND

Wie gaat de naleving van de certificering uitvoeren?

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend op gaan treden tegen zowel uitleners als inleners die arbeidskrachten inlenen van niet-gecertificeerde uitleners.

Ik ben het niet eens met een beslissing, welke rol kunnen jullie hierin spelen?

Wij kunnen bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures voeren tegen besluiten van het zelfstandig bestuursorgaan. Denk aan het voeren van boetezaken of het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechter. Wij procederen nu bijvoorbeeld ook tegen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake naleving van arbeidswetten zoals Waadi, WML, Atw en Arbowet zaken.

Er volgt een sanctie vanuit het zelfstandig bestuursorgaan, wat kunnen jullie voor mij doen?

Bij een sanctie kunnen wij je begeleiden en desgewenst procederen. Daarnaast kunnen wij een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.

OVERIG

Heb je een andere vraag?

Wij bieden jou oplossingen en adviezen zodat jij op tijd voorbereid bent, sterk blijft in flexwerk en zorgeloos kunt ondernemen. Neem contact met ons op via onderstaande button. Wij staan graag voor je klaar.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details