Podcasts

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Beluister hier onze nieuwste podcasts over actuele onderwerpen. Download deze korte audioprogramma’s en beluister ze on demand bijv. tijdens het autorijden.

Onze podcasts:


uitzendkrachten als gelijkwaardig werknemer

Een nieuwe cao vanaf 1 juli 2023. Verplichte certificering vanaf 2025. Verbetert de rechtspositie van uitzendkrachten daarmee écht? Van de ontwikkelingen op de flexmarkt vinden we allemáál iets. Specialisten Hendarin Mouselli (partner VRF Advocaten, Oisterwijk) en Tres Dijkshoorn (eigenaresse FlexAssets, ’s-Hertogenbosch) gaan erover in gesprek. 

De perfecte projectclausule

Einde project = eind arbeidsovereenkomst. Was het maar zo eenvoudig in de praktijk. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die gewoon direct eindigt zodra het project klaar is. Of een uitzendovereenkomst die eindigt zodra het project gereed is. Door het opnemen van een projectclausule is dat zeker mogelijk, mits je voldoet aan een aantal…

BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG

In tijden van corona is het helaas noodzakelijk in te grijpen in de kosten. Daarbij kan ontslag van een of meerdere werknemer(s) op bedrijfseconomische gronden onvermijdelijk zijn. Het is belangrijk hierop goed voorbereid te zijn. Welke aandachtspunten zijn er? Hoe ziet de procedure bij het UWV eruit? Hoe verhoudt bedrijfseconomisch ontslag zich tot de NOW?…

CORONA & MEDEZEGGENSCHAP

Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) in specifieke situaties die – nu ten tijde van het coronavirus – zich voordoen bij ondernemingen? Denk bijvoorbeeld aan het stilleggen van de onderneming, het invoeren van thuiswerken, het aanzeggen van oproepkrachten of ingeleende uitzend- of payrollkrachten, het aanvragen van surseance van betaling. Ook komt aan de orde wat…

Corona Complotcast

In de ‘Corona complotcast’ geven wij antwoord op de volgende vijf vragen: 1. Ben je als uitzendonderneming of payrollonderneming verplicht om het loon door te betalen als het werk bij de inlener wegvalt als gevolg van een uitbraak van het coronavirus? 2. Mag een uitzendkracht weigeren om te werken als bij de inlener een medewerker vanuit de vestiging Shanghai naar Nederland komt? 3. Welke maatregelen kun je…

Geen arbeid wel loon

Stel een uitzendkracht die werkzaam is op grond van een uitzendovereenkomst fase A of 1 en 2 (zonder uitzendbeding en zonder loonuitsluiting, met een vaste arbeidsomvang) verschijnt zonder rechtsgeldige reden niet op het werk, terwijl hij of zij wel was ingepland en dus had moeten werken. Wat moet je als uitzendonder-neming dan doen om te voorkomen dat je een loondoorbetalingsverplichting…

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details