Dagelijkse kost

VRF Advocaten

Menu I bestaat uit het opstellen van, adviseren en/of procederen over:

 • Overeenkomsten / reglementen
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Opdracht- en aannemingsovereenkomsten
  • Zzp-overeenkomsten
  • Personeelsreglementen
  • Algemene (leverings)voorwaarden
 • Non-concurrentiebeding, relatiebeding, ronselbeding, boetebeding en geheimhoudingsbeding
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Zieke werknemers en eigenrisicodragerschap
 • Sociale zekerheid
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)
 • (Collectief) ontslag en reorganisaties
 • Overgang van onderneming
 • Platformarbeid
 • Pensioen
 • Arbeidsomstandigheden / arbobeleid
 • Medezeggenschap
 • Privacy
 • Statutair bestuurder
 • Arbeidsvoorwaarden (waaronder winst- en bonusregelingen)
 • Boekenonderzoek (due dilligence)
 • Boetes op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Arbeidstijdenwet (Atw), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)
FaLang translation system by Faboba