WAT KUNNEN WIJ IN CORONA-TIJD VOOR JE BETEKENEN?

Wij hebben een coronateam samengesteld. Wij staan klaar om je te adviseren en te begeleiden bij onder meer de volgende vragen en onderwerpen:

 1. Kom ik in aanmerking voor de NOW? En hoe pak ik de aanvraag van de NOW aan?
 2. Welke maatregelen kan ik nemen om financiële schade te voorkomen?
 3. Wat moet ik aan werknemers doorbetalen en op grond waarvan?
 4. Hoe moet / kan ik omgaan met onterechte ziekmeldingen?
 5. Welke maatregelen moet ik nemen om mijn medewerkers te beschermen?
 6. Wat valt er onder mijn zorgplicht?
 7. Mag ik werknemers verbieden naar het buitenland te reizen?
 8. Hoe zit het met werknemers die hun vakantieaanvraag willen intrekken?
 9. Hoe zit het met het vervroegen van reeds vastgestelde bedrijfssluitingen?
 10. Welke gevolgen heeft de ‘avv-loze periode’ van de ABU-CAO voor de inlener en uitlener? Wat regelt de ABU/NBBU-CAO over specifieke onderwerpen?
 11. Hoe kan ik medewerkers informeren over de gevolgen van het coronavirus?
 12. Wat moet ik doen met werknemers in het buitenland?
 13. Welke sancties kan ik opleggen als een instructie in verband met Corona niet wordt opgevolgd?
 14. Mag ik medewerkers de toegang tot het bedrijf ontzeggen?
 15. Kan ik werknemers ontslaan of andere disciplinaire maatregelen nemen?
 16. Medewerkers komen niet werken omdat zij hun kinderen moeten opvangen. Welke mogelijkheden heb ik? Behoren deze werknemers tot de categorie ‘werknemers die hun kinderen naar school moeten brengen’?
 17. Welke ontslagmogelijkheden heb ik als de inlener niet meer betaalt dan wel niet kan betalen, de onderneming tijdelijk sluit, de medewerkers toegang tot de werklocatie wordt ontzegd?
 18. Mag ik medewerkers met onbetaald verlof sturen of vakantiedagen laten opnemen om de periode van sluiting te overbruggen?
 19. Kan ik in een concreet geval richting medewerkers een beroep doen op overmacht?
 20. Kan ik werkgeversverplichtingen opschorten richting medewerkers?
 21. Kan ik verplichtingen opschorten richting mijn inlener?
 22. Kan de inlener zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van mij opschorten?
 23. Kan de inlener een beroep doen op overmacht en daarmee de betalingsverplichting staken?
 24. Kan de inlener de overeenkomst dan wel terbeschikkingstelling beëindigen en zo ja, onder welke voorwaarden?
 25. Welke regels gelden als werknemers massaal ziek uit dienst treden als gevolg van het coronavirus en ik eigenrisicodrager voor ZW- en/of WGA-uitkeringen ben?

Wij kunnen ook een concept brief aan medewerkers of opdrachtgevers opstellen over een eventuele aanvraag van de NOW.

Ons Corona team wordt geleid door:

 • Sander van Riel: sander@vrfadvocaten.nl / 06 46 38 57 06
 • Hendarin Mouselli: hendarin@vrfadvocaten.nl / 06 46 60 33 41

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor je!
19 maart 2020