Waarom zou een samenwerking van een uitzendbureau met het UWV of een gemeente wel alloceren zijn en met anderen niet?

Al eerder wezen wij via LinkedIn erop dat indien samenwerken met het UWV of een gemeente wel alloceren zou zijn, het ook in andere gevallen zo dient te zijn. Immers, gelijke monniken, gelijke kappen. De VVD-fractieleden van de Eerste Kamer hebben, blijkens het Nader Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vragen gesteld over het vervullen van de allocatie functie, indien er samengewerkt wordt met het UWV of een gemeente. Hoe zit het nu precies?

Eén van de voorwaarden van de definitie van de payrollovereenkomst zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) dat beoogt is dat de payrollonderneming geen allocatiefunctie vervult.

In de Nota naar aanleiding van het verslag heeft Minister Koolmees aangegeven dat als een gemeente of het UWV in samenwerking met het uitzendbureau kandidaten aandraagt voor uitzendwerk, er dan wel sprake kan zijn van het vervullen van een allocatiefunctie. Er moet altijd sprake zijn van allocatieve werkzaamheden door de uitlenende werkgever zelf, maar die allocatieve werkzaamheden hoeven niet exclusief gedaan te worden door het uitzendbureau. Dat kan dus ook in samenwerking met het UWV of een gemeente.

Blijkens de Nadere Memorie van Antwoord heeft Minister Koolmees dat nogmaals bevestigd: ‘Inderdaad leidt medewerking van het UWV en de gemeente bij de toeleiding van mensen uit hun doelgroepen niet automatisch tot de conclusie dat er sprake is van payrolling.’ De reden hiervoor is volgens Minister Koolmees te vinden in de bijzondere rol die het UWV en de gemeenten hebben om personen te helpen bij de arbeidsinschakeling en zorg te dragen voor de publieke arbeidsbemiddeling.

Gelet op het voorgaande hebben de VVD-fractieleden van de Eerste Kamer  in het Nader Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid erop gewezen dat de regering bij de toepassing van de payrolldefinitie bewust een onderscheid maakt wanneer het UWV of een gemeente bij de allocatiefunctie wordt betrokken. In dat kader hebben ze gevraagd of dat niet in strijd is met artikel 1 van de Grondwet.

Het antwoord van Minister Koolmees op deze vraag is dat al eerder zou zijn gemeld dat de regering het onderscheid tussen payrolling en uitzenden wenselijk en gerechtvaardigd acht. Dit heeft te maken met het ontbreken van de allocatiefunctie in het geval van payrolling. De regering acht dit niet in strijd met het discriminatieverbod in artikel 1 van de Grondwet.

De vraag van de VVD-fractieleden van de Eerste Kamer lijkt hiermee niet te zijn beantwoord. De VVD-fractieleden bedoelen niet zozeer discriminatie tussen werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever en de payrollwerknemers. Het gaat om discriminatie tussen werkgevers die samenwerken met het UWV of een gemeente en werkgevers die dat met een andere partij doen.

Of het samenwerken met het UWV of een gemeente wél alloceren zou zijn en in andere gevallen juist niet, is ons nog altijd niet gebleken. Naar onze mening is het maken van  onderscheid tussen het samenwerken met het UWV / de gemeente dan wel een andere partij ontoelaatbaar. Dit is  'voer' voor de plenaire behandeling op 20 mei 2019 in de Eerste Kamer. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen over de betekenis van de Wet arbeidsmarkt in balans / Wab voor uw onderneming, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13- 820 09 52.

Nog meer nieuws

VOOR €125,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?