VRF Privacy Audit: privacy op maat

Voor ondernemingen die willen weten of ze blijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de VRF Privacy Club. De VRF Privacy Club biedt ondernemingen de VRF Privacy Audit aan. Hiermee maken wij voor u inzichtelijk waar nog  aandachtspunten liggen. Oftewel, u weet of uw onderneming aantoonbaar voldoet aan de eisen van de AVG en op welk niveau.

De VRF Privacy Audit bestaat uit de navolgende onderdelen:

A. Documentencheck

Het checken van de navolgende documenten op juistheid en volledigheid, een en ander conform de eisen die de AVG eraan stelt:

 • Privacyverklaring
 • Privacy beleid (voor zover van toepassing)
 • Verwerkingsregister
 • Verwerkers (leveranciersbeoordeling/verwerkersovereenkomsten)
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Procedure datalekken
 • Privacy impact assessment (voor zover van toepassing)

B. Praktijkcheck

Wordt hetgeen op papier staat in de praktijk ook uitgevoerd. De praktijkcheck bestaat uit controle van de navolgende onderwerpen:

 • Transparantie
 • Toestemming
 • Verwerkingsregister
 • Kwaliteit
 • Privacy programma management
 • Informatiebeveiliging
 • Datalekken en response
 • Rechten van betrokkenen

C. Conclusie

Aan de hand van de twee checks wordt vastgesteld of uw onderneming aantoonbaar voldoet aan de AVG, waarbij eventuele verbeteringen worden aangeduid. U krijgt een verslag van de Privacy Audit en het privacy niveau van uw onderneming wordt bepaald door een van de navolgende niveaus:

 • Ad hoc: de onderneming voldoet in het geheel niet aan de AVG eisen.
 • Herhaalbaar: de onderneming voldoet niet aan de AVG eisen, maar procedures of processen bestaan.
 • Bepaald: de onderneming voldoet 'op papier' aan de eisen van de AVG.
 • Managed: de onderneming voldoet zowel “op papier” als in werkelijkheid aan de AVG eisen, maar er ontbreekt een gestructureerde controle en aanpassing.
 • Geoptimaliseerd: de onderneming voldoet volledig aan alle eisen die de AVG stelt.

Heeft u vragen over de VRF Privacy Audit en wilt u deelnemen aan de VRF Privacy Club, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13 - 820 09 52.