UPDATE: TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 24 maart 2020 schriftelijk geïnformeerd en antwoorden gegeven op vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder lichten wij de meest relevante punten toe voor de uitleners en inleners, die veel werken met een flexibele schil.

 • Payrollondernemingen komen ook voor NOW in aanmerking.
 • Ingeleende werknemers (zowel uitzendkrachten alsmede payrollkrachten) worden niet gerekend tot de werknemers van de inlener zelf. Dit betekent dat de formeel werkgever een aanvraag voor de NOW zelf moet indienen.
 • Bij de aanvraag NOW gaat het vooralsnog alleen om omzetverlies, niet om werkurenverlies. Er hoeft niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan het omzetverlies. Niet duidelijk is of de formele werkgever zijn omzetverlies ook per opdrachtgever zou moeten bepalen. In tegenstelling tot Werktijdverkorting (Wtv) wordt bij NOW de werkgever direct gecompenseerd.
 • Toegekende Wtv blijft van kracht. Als verlenging noodzakelijk is kan de werkgever opnieuw een NOW indienen. Aanvragen waarop nog niet is beslist, worden als NOW behandeld.
 • Platformwerkers kunnen ook aanspraak maken op de NOW-regeling, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en de werkgever voldoet aan de voorwaarden.
 • De definitie van loonsom wordt uitgewerkt in de regeling. Hetzelfde geldt voor de definitie van werkgever.
 • Het Kabinet roept op om flexwerkers in dienst te laten (uitzendovereenkomst met uitzendbeding bijvoorbeeld), maar dit lijkt (vooralsnog) geen harde eis voor het in aanmerking komen voor de NOW. Als er geen loondoorbetalingsverplichting geldt, kan toch daarvoor ook NOW van toepassing zijn. Ook de duur van de overeenkomst is irrelevant. Het is vooralsnog onduidelijk of (met name ook bij het uitzendbeding) voor zieke werknemers, die in dienst worden gehouden, ook een beroep kan worden gedaan op de NOW. Wij hebben hiervoor aandacht gevraagd aan volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
 • Bij de uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan tijdelijk een contract voor de duur van de tegemoetkoming worden aangeboden.
 • Direct na de aanvraag van de NOW zal een voorschot worden gegeven van 80% van de tegemoetkoming. Hiervoor lijkt geen toetsing plaats te vinden. De afrekening vindt later plaats aan de hand van de realisatiecijfers. Dit zal meerdere jaren in beslag gaan nemen.
 • De NOW kan worden verlengd. De voorwaarden kunnen dan aangepast worden.
 • Er komt geen uitzondering in de bijstand. Daarvoor geldt nog steeds een vermogens- en partnertoets.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor je!

Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. Bron: Kamerbrief Minister Koolmees – 24 maart 2020

Klik voor meer info over NOW hier.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 24 maart 2020 schriftelijk geïnformeerd en antwoorden gegeven op vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder lichten wij de meest relevante punten toe voor de uitleners en inleners, die veel werken met een flexibele schil.

 • Payrollondernemingen komen ook voor NOW in aanmerking.
 • Ingeleende werknemers (zowel uitzendkrachten alsmede payrollkrachten) worden niet gerekend tot de werknemers van de inlener zelf. Dit betekent dat de formeel werkgever een aanvraag voor de NOW zelf moet indienen.
 • Bij de aanvraag NOW gaat het vooralsnog alleen om omzetverlies, niet om werkurenverlies. Er hoeft niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen aan het omzetverlies. Niet duidelijk is of de formele werkgever zijn omzetverlies ook per opdrachtgever zou moeten bepalen. In tegenstelling tot Werktijdverkorting (Wtv) wordt bij NOW de werkgever direct gecompenseerd.
 • Toegekende Wtv blijft van kracht. Als verlenging noodzakelijk is kan de werkgever opnieuw een NOW indienen. Aanvragen waarop nog niet is beslist, worden als NOW behandeld.
 • Platformwerkers kunnen ook aanspraak maken op de NOW-regeling, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en de werkgever voldoet aan de voorwaarden.
 • De definitie van loonsom wordt uitgewerkt in de regeling. Hetzelfde geldt voor de definitie van werkgever.
 • Het Kabinet roept op om flexwerkers in dienst te laten (uitzendovereenkomst met uitzendbeding bijvoorbeeld), maar dit lijkt (vooralsnog) geen harde eis voor het in aanmerking komen voor de NOW. Als er geen loondoorbetalingsverplichting geldt, kan toch daarvoor ook NOW van toepassing zijn. Ook de duur van de overeenkomst is irrelevant. Het is vooralsnog onduidelijk of (met name ook bij het uitzendbeding) voor zieke werknemers, die in dienst worden gehouden, ook een beroep kan worden gedaan op de NOW. Wij hebben hiervoor aandacht gevraagd aan volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
 • Bij de uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan tijdelijk een contract voor de duur van de tegemoetkoming worden aangeboden.
 • Direct na de aanvraag van de NOW zal een voorschot worden gegeven van 80% van de tegemoetkoming. Hiervoor lijkt geen toetsing plaats te vinden. De afrekening vindt later plaats aan de hand van de realisatiecijfers. Dit zal meerdere jaren in beslag gaan nemen.
 • De NOW kan worden verlengd. De voorwaarden kunnen dan aangepast worden.
 • Er komt geen uitzondering in de bijstand. Daarvoor geldt nog steeds een vermogens- en partnertoets.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor je!

Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. Bron: Kamerbrief Minister Koolmees – 24 maart 2020

Klik voor meer info over NOW hier.