Driedelige Special: Payroll en uitzenden na Wab

Driedelige Special: Payroll en uitzenden na Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 01-01-2020 in werking getreden. In het tijdperk voor de Wab was er weinig verschil tussen een uitzendkracht en een payrollkracht. De Wab bracht hier verandering in. Na ruim een jaar nieuwe wetgeving op dit gebied is er veel veranderd in uitzend- en payrollland. Tijd om stil te staan bij drie belangrijke payroll-onderwerpen, die ieder in een aparte Blog en Podcast nader worden behandeld door Bureau Cicero (Maarten de Jong) en VRF Advocaten (Hendarin Mouselli). In deze serie, die wordt afgesloten met een webinar op 27 mei komen de volgende vragen aan de orde en wordt tijdens het webinar nader ingegaan op ieder deelaspect. Zodat het wat meer ‘handen en voeten’ krijgt voor de praktijk.

Drie-delige Special

(1) Wie is de payrollkracht?

(2) Welke rechten heeft de payrollkracht?

(3) Welke keuze maak ik als opdrachtgever?

Overzicht podcasts en webinar

In deze Blogs wordt verwezen naar drie podcasts en het webinar. Hieronder het complete overzicht. Straks aangevuld met de directe link om de podcast te beluisteren.

11-5-2021 | Podcast | Wie is de payrollkracht?

18-5-2021 | Podcast | Rechten van de payrollkracht?

25-5-2021 | Podcast | Welke keuze maak ik als opdrachtgever?

27-5-2021 | Webinar | Welke keuze maak ik als opdrachtgever

 

Nog meer nieuws

Na 25 jaar gebakkelei is flexakkoord 'goed nieuws voor werkenden in onzekerheid'

De bonden en werkgevers zijn het eens over hoe flexwerk in Nederland moet worden veranderd.Dit adviesrapport van de SER betekent een fundamentele koerswijziging voor werkgevers en werknemers. Er komen straks drie arbeidsvormen: een vast contract, zzp’erschap en uitzendwerk. Uitzendkrachten mogen alleen worden ingezet in piekperiodes en bij ziekte en voor een periode van maximaal drie […]

Welke keuze maak ik als opdrachtgever?

In de eerste blog hebben we op vijf elementen een ‘juridische pasfoto’gemaakt van de payrollkracht. In de tweede blog hebben we op acht elementen de rechten van de payrollkracht weergegeven. En dit doen we door een vergelijking te maken met een uitzendkracht en een medewerker in dienst bij jouw eigen onderneming. Uit die twee blogs […]

Rechten payrollkracht: gelijke behandeling

Wanneer eenmaal sprake is van payrolling, heeft de payrollkracht sinds 1 januari 2020 ex artikel 8a Waadi recht op gelijke behandeling. Dit betekent concreet dat de payrollkracht recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (opdrachtgever). […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?