‘NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID’ (NOW) OP HOOFDLIJNEN

 • De Werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken en daarvoor in de plaats komt de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW dient te worden ingediend bij het UWV. Nadere informatie volgt later. Mocht je reeds een aanvraag tot de vergunning voor de Werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan wordt dit als ingetrokken beschouwd en gezien als een aanvraag voor de NOW. Je hoeft dan niets te doen. Wel kan nog aanvullende informatie worden opgevraagd.
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies. Dit zal bij de aanvraag aannemelijk moeten worden gemaakt.
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. NOW heeft dus terugwerkende kracht.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor je!
Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. Bron: Rijksoverheid – 19 maart 2020