KOM IN ACTIE TIJDENS DE BREXIT-OVERGANGSPERIODE

Door de overgangsperiode tot einde van dit jaar ziet het landschap na de Brexit deal van 30 januari er niet anders uit. Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 11 maanden de tijd om een samenwerkings- akkoord te sluiten. Lukt dat niet, dan wordt het alsnog een ’harde’ Brexit, zonder deal. Dus niet stilzitten!

Kijk welke situatie voor jou van toepassing is en wat je moet doen.

Ik woon/werk vanuit Nederland in het VK
EU/EEA ingezetenen, die vanaf 2021 willen blijven werken en wonen in het VK, moeten uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag doen in het door de Britse regering ingesteld EU Settlement Scheme. In dit registratiesysteem moet je als EU/EEA ingezetene een aanvraag doen om een verblijfsstatus te verkrijgen. Om te voorkomen dat je bij een no-deal op 31 december 2020 ineens direct iets moet regelen, is het advies om de aanvraag vóór 31 december 2020 te doen. Het aanvraagprogramma is inmiddels volledig operationeel. Als je een aanvraag doet krijg je één van de twee volgende statussen:

 • Settled Status : inwoner van het VK voor aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar vanaf het moment van aanvraag.
 • Pre-Settled Status : inwoner van het VK voor een periode van minder dan vijf jaar vanaf het moment van aanvraag. De status is geldig voor de duur van vijf jaar. Een aanvullende aanvraag in die periode is noodzakelijk.

Ik woon/werk vanuit de VK in Nederland
Pas na de overgangsperiode moet een verblijfs- en werkvergunning worden aangevraagd. De Nederlandse regering heeft reeds aangegeven dat er voor deze werknemers geen aanvullende immigratie eisen gelden. De verblijfs- en werkvergunning die dan worden verstrekt maken het ook mogelijk voor VK ingezetenen om in Nederland te wonen en werken. De IND stuurt uiterlijk 1 april 2020 naar alle werknemers uit het VK, die al in Nederland wonen en werken, een aanvraagformulier toe voor het aanvragen van de verblijfs-en werkvergunning.

Mijn onderneming geeft persoonsgegevens door aan het VK
Dit is bijvoorbeeld het geval als een verwerker in het VK zit. Na de overgangsperiode is het verwerken in/doorgeven van persoonsgegevens van EU ingezetenen aan het VK alleen nog mogelijk door:

 1. Bindende bedrijfsvoorschriften:
  Dit is alleen een oplossing als er bindende bedrijfsvoorschriften zijn overeengekomen tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, die samen deel uitmaken van een groep (lees concern). De bestaande bindende bedrijfsvoorschriften blijven geldig. Veelal zal er geen sprake zijn van groep/concern en behoort dit niet tot de mogelijkheden.
 2. Gedragscodes of certificerings-mechanismen:
  In deze situatie wordt er door Europese Commissie een adequaatheidsbeslissing genomen op basis waarvan doorgeven van persoonsgegevens aan het VK is toegestaan, vergelijkbaar aan het Privacy Shield met de VS. Deze is niet per 31 december 2020 te verwachten.
 3. Standaard bepalingen m.b.t. gegevensbescherming:
  Of je moet gebruik maken van een overeenkomst met de verwerker in het VK gebaseerd op de standaardbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie.

Gebruik dus de tijd tot 31 december 2020 goed om je onderneming en personeel voor te bereiden.

Nog meer nieuws

VOOR €65,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?