AVG Special – 6. Hoe AVG compliant zijn?

AVG Special – 6. Hoe AVG compliant zijn?

Bij een audit van AVG Garant kijken we of een organisatie passende maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Maar zelfs als dit aan de orde is kunnen er zich natuurlijk incidenten met data voordoen. Het is daarom belangrijk dat een organisatie procedures heeft om dergelijke incidenten snel boven tafel te krijgen en eventuele risico’s – nu en in de toekomst – te beperken. De melding aan de toezichthouder en eventueel aan de betrokkenen maakt hier onderdeel van uit.

Bij een audit letten we er dan op of er een datalekprotocol of -instructie aanwezig is. En ook of deze in het kader van privacy- en security awareness bekend is bij de medewerkers. Ook kijken we of de incidenten en datalekken geregistreerd zijn en gaan we dieper in op 3 specifieke gebeurtenissen. Welke beoordeling heeft de ondernemer gemaakt ten aanzien van het risico? En als er sprake is geweest van een datalek, is deze dan tijdig en op de juiste wijze gemeld aan de AP? Zijn betrokkenen tijdig en juist geïnformeerd? En heeft de onderneming passende maatregelen genomen om fouten te herstellen en voortaan te voorkomen?

Omdat we regelmatig terug komen voor een nieuwe audit blijft de problematiek op de agenda en blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voorkom dat deze problemen verdwijnen onder de problemen van alledag.

Het doel van AVG Garant is je organisatie verder helpen in de ontwikkeling van je beleid om persoonsgegevens veilig te behandelen. Auditeren is daar een onderdeel van.

Meer weten? Zie het normschema AVG Garant, met name de normpunten 7 en 19.4.

Of plan een online informatieve meeting in met een van de specialisten.

Nog meer nieuws

VRF werkte mee aan totstandkoming van payroll bedrijfs-cao.

Wij zijn vereerd dat wij een bijdrage mochten leveren aan de totstandkoming van een payroll bedrijfs-cao! Sander van Riel en Stephanie van Kuijk hebben dit traject vanuit VRF Advocaten mogen begeleiden.Connexie en LBV zijn van mening dat met dit akkoord een duurzame basis is gelegd waarop ondernemers door Connexie ontzorgd kunnen blijven worden, terwijl werknemers…

VRF Advocaten top leverancier in rubriek Wet & Regelgeving

In het Nederlandse Partner of Choice onderzoek heeft de flexmarkt VRF Advocaten uitgeroepen tot top leverancier in de rubriek Wet & Regelgeving. Flexmarkt beoogt met dit onderzoek flexbureaus op weg te helpen bij de leverancierskeuzes op het gebied van zes relevante werkgebieden. Onder de lezers en de bezoekers van Flexmarkt is de vraag uitgezet ‘Met…

Flexbranche roept meest talentvolle starter van het jaar uit

Op 4 november 2021 vond de finale plaats tussen de 10 overgebleven finalisten voor de meest veelbelovende en talentvolle starter van het jaar in de flexbranche. Delistaff, vertegenwoordigd door Pieter Engels (eigenaar),  is van alle startende uitzend, detacherings- en payrollorganisaties door de vakjury uitgeroepen tot meest talentvolle starter en heeft de Award Starter van het…

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?