Het fasensysteem per 2022

Het fasensysteem per 2022

Het huidige fasensysteem in de uitzendcao’s (ABU-CAO/NBBU-CAO) gaat per januari 2022 veranderen. Dat was na de verschijning van diverse rapporteren te verwachten. Naar onze verwachting is dit het begin van verdere beperkingen van het uitzendregime in de komende vijf jaren. Cao-partijen hebben alvast het hef in eigen handen genomen en een eerste stap zelf gezet. Reden dus dat het fasensysteem in de nieuwe ABU-CAO en NBBU-CAO vanaf januari 2022 verandert.

Hieronder hebben wij voor jou op hoofdlijnen de wettelijke basisregel bij uitzendovereenkomsten uiteengezet. Gevolgd door de aankomende veranderingen in het fasensysteem in de ABU-CAO en NBBU-CAO.

 1. Wettelijke basisregel bij uitzendovereenkomsten

Het Burgerlijk Wetboek boek 7 bepaalt dat de telling van de reguliere ketenregeling voor uitzendwerkgevers (dat is de ‘drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar regel’) pas van toepassing wordt op een uitzendovereenkomst, als de uitzendkracht in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht. In de eerste 26 weken wordt geen rekening gehouden met de reguliere ketenregeling. Hierbij is relevant dat bij de telling van die 26 weken alleen wordt gekeken naar de gewerkte weken. Na die 26 gewerkte weken geldt de reguliere ketenregeling op de dan lopende en opvolgende uitzendovereenkomsten. Dat is anders als de ABU-CAO of NBBU-CAO van volle kracht is en dus van toepassing is op de uitzendovereenkomsten, waarover hieronder meer.

 1. Fasensysteem uit de ABU-CAO en NBBU-CAO nu

In de ABU- en NBBU-cao’s is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van de wettelijke basisregel, zoals hiervoor uiteengezet, af te wijken. Deze afwijking wordt ook wel het fasensysteem genoemd. Het fasensysteem bestaat uit drie fasen: Fase A (ABU) of Fase 1-2 (NBBU), Fase B (ABU) of Fase 3 (NBBU) en Fase C (ABU) of Fase 4 (NBBU). Fase A/1-2 duurt tot op heden maximaal 78 weken. Fase B/3 duurt maximaal vier jaar. Dit betekent dus maximaal vijfenhalf jaar flex. Fase C/4 is de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zoals gezegd gaat het huidige fasensysteem veranderen. Hieronder volgen de wijzigingen op hoofdlijnen.  Let op, de cao teksten moeten nog definitief worden.

 1. Fasensysteem uit de ABU-CAO en NBBU-CAO in de toekomst

Cao-partijen bij de ABU-CAO en NBBU-CAO gaan de totale duur in Fase A/1-2 en Fase B/3 terugbrengen van vijfenhalf jaar flex naar maximaal vier jaar flex. Fase C/4 blijft in ieder geval onveranderd en laten we daarom verder onbesproken.

De wijzigingen in het fasensysteem betekenen dat de tijdelijke indienstneming van uitzendkrachten met anderhalf jaar wordt teruggebracht. Hierdoor zullen uitzendkrachten naar verwachting van cao-partijen eerder dan thans het geval is in vaste dienst kunnen treden. Of dat daadwerkelijk ook hiermee bereikt gaat worden, betwijfelen wij. Uit onderzoek blijkt dat in de jaren 2007-2019 87% van de uitzendkrachten gemiddeld korter dan 36 maanden uitzendkracht was. Kijkend naar deze cijfers gaat naar onze verwachting het terugbrengen van het fasensysteem in duur niet of nauwelijks effect hebben op de uitzendsector noch het in vaste dienst nemen van uitzendkrachten.

Hieronder bespreken we kort de komende wijzigingen in Fase A/1-2 en Fase B/3 per 3 januari 2022

Fase A/1-2

 • De totale duur van Fase A/1-2 wordt van 78 gewerkte weken teruggebracht naar 52 weken.
 • Als een uitzendkracht op of na 3 januari 2022 in dienst treedt, geldt de zogenoemde ‘directwerking’. Oftewel de nieuwe regeling is dan direct van toepassing. Waarom specifiek 3 januari 2022? Dit heeft te maken met het voorkomen van een gebroken week.
 • Als een uitzendkracht vóór 3 januari 2022 reeds in dienst was in Fase A/1-2, geldt een overgangsregeling. De nieuwe regel van 52 gewerkte weken geldt niet direct. De bestaande uitzendovereenkomsten die zijn gesloten vóór 3 januari 2022 kunnen worden gecontinueerd. Met dien verstande dat per 2 januari 2023 de nieuwe regeling van 52 gewerkte weken voor iedereen geldt die werkzaam is in Fase A/1-2.
 • Alle uitzendovereenkomsten in Fase A/1-2 die langer duren dan 3 januari 2023 stromen direct door na Fase B/3. Ze hebben dan een eerste uitzendovereenkomst in Fase B/3.

Fase B/3

 • De totale duur van Fase B/3 wordt van vier jaar teruggebracht naar drie jaar.
 • In die drie jaar mogen maximaal zes uitzendovereenkomsten Fase B/3 worden afgesloten.
 • Als een uitzendkracht op of na 3 januari 2022 in dienst treedt, geldt de zogenoemde ‘direct werking’. Oftewel de nieuwe regeling is dan direct van toepassing. Waarom specifiek 3 januari 2022? Dit heeft te maken met het voorkomen van een gebroken week.
 • Als een uitzendkracht vóór 3 januari 2022 reeds in dienst was in Fase B/3, geldt een overgangsregeling. De nieuwe regel van zes uitzendovereenkomsten in drie jaar geldt niet direct. De bestaande uitzendovereenkomsten in Fase B/3 die zijn gesloten vóór 3 januari 2022 kunnen worden gecontinueerd. Met dien verstande dat per 2 januari 2023 de nieuwe regeling van maximaal zes uitzendovereenkomsten in drie jaar voor iedereen geldt die werkzaam is in Fase B/3.
 • Met ingang van 2 januari 2023 geldt de nieuwe regeling dat Fase B/3 maximaal drie jaar duurt voor alle uitzendkrachten.

VRF Advocaten zorgt ervoor dat je per 3 januari 2022 ABU-CAO /NBBU-CAO proof bent

Op 1 oktober a.s. starten we met Bring Back Flexcontract (BBF), waarmee wij ervoor zorgen dat je ABU-CAO / NBBU-CAO proof wordt! Gedurende de gehele maand oktober is het iedere vrijdag BBF bij VRF Advocaten. Dan heb je eenmalig de unieke kans om één model uitzendovereenkomst ter toetsing aan VRF Advocaten voor te leggen. Wij screenen jouw model uitzendovereenkomst en zorgen ervoor dat jij op tijd weet of en zo ja wat je moet veranderen in je model uitzendovereenkomst om ABU-CAO / NBBU-CAO proof  te worden.

Hoe werkt BBF?  

Nog meer nieuws

VRF werkte mee aan totstandkoming van payroll bedrijfs-cao.

Wij zijn vereerd dat wij een bijdrage mochten leveren aan de totstandkoming van een payroll bedrijfs-cao! Sander van Riel en Stephanie van Kuijk hebben dit traject vanuit VRF Advocaten mogen begeleiden.Connexie en LBV zijn van mening dat met dit akkoord een duurzame basis is gelegd waarop ondernemers door Connexie ontzorgd kunnen blijven worden, terwijl werknemers…

VRF Advocaten top leverancier in rubriek Wet & Regelgeving

In het Nederlandse Partner of Choice onderzoek heeft de flexmarkt VRF Advocaten uitgeroepen tot top leverancier in de rubriek Wet & Regelgeving. Flexmarkt beoogt met dit onderzoek flexbureaus op weg te helpen bij de leverancierskeuzes op het gebied van zes relevante werkgebieden. Onder de lezers en de bezoekers van Flexmarkt is de vraag uitgezet ‘Met…

Flexbranche roept meest talentvolle starter van het jaar uit

Op 4 november 2021 vond de finale plaats tussen de 10 overgebleven finalisten voor de meest veelbelovende en talentvolle starter van het jaar in de flexbranche. Delistaff, vertegenwoordigd door Pieter Engels (eigenaar),  is van alle startende uitzend, detacherings- en payrollorganisaties door de vakjury uitgeroepen tot meest talentvolle starter en heeft de Award Starter van het…

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?