Een geheim is iets wat we aan een ander geven om voor ons te bewaren

Iedereen zal herkennen dat de know how van een onderneming van onschatbare waarde is en u niet wilt dat deze op straat komt te liggen. Om dit te voorkomen sluit u met een medewerker of een opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst ( NDA: Non Disclosure Agreement). Op 23 oktober 2018 heeft u naast de NDA andere mogelijkheden gekregen. Op die datum is namelijk de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in werking getreden. Dit naar aanleiding van een Europese richtlijn. Nederland kende tot dan toe geen specifieke wetgeving hiervoor, maar bedrijven krijgen meer en meer last van oneerlijke handelspraktijken door onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen.

Met de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is er een wettelijk kader voor de bescherming van “niet-openbaargemaakte knowhow en bedrijfsinformatie”. Wanneer is daar sprake van?

- Als de informatie geheim is en dus niet algemeen bekend of gemakkelijke toegankelijk is in de branche.

- Als de informatie (potentieel) bepaalde economische waarde vertegenwoordigt omdat de informatie geheim is.

- Als er beschermingsmaatregelen zijn genomen ter voorkoming dat de informatie in verkeerde handen valt.

Denk hierbij aan productieprocessen, algoritmes, marketingconcepten, notulen/correspondentie, klantenlijsten of bepaalde door de tijd heen verworven kennis. De wet geeft u mogelijkheden om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Of er nu wel of geen NDA is overeengekomen. Zo kan er een verbod op het gebruik van de bedrijfsgeheimen worden gevorderd, of een verbod om producten te maken of op de markt te brengen, dan wel deze terug te halen uit de markt en te vernietigen. Maar ook beslag op en afgifte van geheime bedrijfsinformatie of schadevergoeding. Een bijkomend voordeel is dat de geheime informatie die eventueel in een procedure ter sprake komt door de rechter als vertrouwelijk kan worden aangemerkt en deze dus niet openbaar gemaakt mogen worden (door partijen). Zodat de zorg dat bedrijfsgeheimen met een procedure “op straat komen te liggen” niet meer aan de orde is.

Hoeft u nu geen NDA meer te sluiten? Nee, dit moet u vooral blijven doen. In de eerste plaats omdat in een dergelijke overeenkomst vaak ook een boeteclausule is opgenomen. In de tweede plaats bent u op grond van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen verplicht  om voorzorgsmaatregelen te nemen om uw gevoelige, niet openbare, bedrijfsinformatie te bescherming, bijvoorbeeld door een NDA overeen te komen. De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen verstevigt wel uw positie om ingeval van overtreding in actie te komen.

Wenst u te voorkomen dat u bedrijfsgeheimen “op straat” komen te liggen of krijgt u te maken met een lek van uw bedrijfsgeheimen, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13 - 820 09 52.