De krantenbezorger en de Deliveroo-rider, zoek verschillen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 juli 2018 een arrest gewezen over de vraag of de krantenbezorger van Persgroep werkzaam is op grond van een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Hendarin Mouselli schreef hierover een column voor FlexNieuws. Hierin bespreekt zij ook de relevatie van dit arrest voor bijvoorbeeld de Deliveroo-rider. Is de Deliveroo-rider met inachtneming van hetgeen het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld werkzaam op basis van een opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Meer weten over platformwerk, een opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@vrfadvocaten.nl  / +31(0)13 - 820 09 52