Brex(f)it: Brexfitte werknemers

EU ingezetenen hebben de vrijheid om te wonen en werken in de EU-lidstaten. Door Brexit eindigt dit voor ingezetenen uit het VK. Wat betekent dat voor uw medewerkers uit het VK die in Nederland willen blijven wonen en werken? Maak tijdig uw onderneming en uw medewerkers  ‘Brexfit’!

Deal op 29 maart 2019

In de voorlopige overeenkomst tussen het VK en de EU is de vrijheid om te wonen en werken gegarandeerd tot eind 2020. Dit betekent dat ingezetenen uit het VK tot eind 2020 kunnen blijven wonen en werken in Nederland zonder een werk-en verblijfsvergunning. Er is dan ook geen actie nodig.

No deal op 29 maart 2019

Werknemers uit het VK die op 29 maart 2019 legaal wonen en werken in Nederland, mogen tot 1 juni 2020 blijven wonen en werken in Nederland. In deze periode kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt tussen Nederland en het VK. Daarover benaderen de immigratie en naturalisatiedienst (IND) alle VK werknemers per brief. De werknemers uit het VK krijgen een tijdelijke werk- en verblijfsvergunning, als bewijs van hun rechten tot 29 maart 2019. Ook in dit scenario is er dan ook geen actie nodig. De IND adviseert werknemers uit het VK dan ook deze brief af te wachten.

Wat verandert er na de overgangsperiode?

Pas na de overgangsperiode (ingeval van een deal tot eind 2020 en ingeval van no deal tot 1 juli 2020)  moet een verblijfs-en werkvergunning worden aangevraagd. De Nederlandse regering heeft reeds aangegeven dat er voor die werknemers geen aanvullende immigratie eisen gelden. De verblijfs-en werkvergunning die dan worden verstrekt maken het ook mogelijk voor VK ingezetenen om in Nederland te wonen en werken. De IND stuurt uiterlijk 1 april 2020 aan alle werknemers uit het VK die al in Nederland wonen en werken een aanvraagformulier toe voor het aanvragen van de verblijfs-en werkvergunning.

Hoe bepaalt u het toepasselijke recht na Brexit?

De hoofdregel is dat het toepasselijk recht wordt bepaald door de rechtskeuze die partijen hebben gemaakt. Deze rechtskeuze wordt opzij gezet als dit leidt tot minder bescherming van de werknemer ingeval er geen rechtskeuze zou zijn gemaakt. Dit betekent dat gekeken moet worden naar welk recht zou gelden als er geen rechtskeuze zou zijn gemaakt. Dit kan het gewoonlijk werkland zijn en als dit niet kan worden vastgesteld het vestigingsland van de werkgever. Het voorgaande geldt niet als er een nauwere verbondenheid is met een ander land dan het recht van het gekozen land. Dan is het recht van dat land van toepassing. Op het moment dat VK ingezetenen in Nederland werken en wonen en het recht van het VK van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst, kunnen bepaalde (dwingendrechtelijke) Nederlandse regels gedurende de periode dat de persoon in Nederland werkzaam is van toepassing zijn. Het is raadzaam hierover advies in te winnen bij één van onze specialisten.

Wanneer is uw werknemer Brexfit?

Voor de huidige werknemers uit het VK in Nederland, verandert er gedurende de overgangsperiode, die respectievelijk tot eind 2020 duurt ingeval van een deal en tot 1 juli 2020 ingeval van no deal nog niets. Pas daarna is een verblijfs-en werkvergunning nodig.

Voor werknemers die na Brexit gaan werken in Nederland is er een verblijfs-en werkvergunning nodig. In geval van een deal is de werkvergunning vereist vanaf 1 januari 2020. En bij geen deal, direct op 30 maart 2019.

Wat de situatie op 29 maart 2019 ook zal zijn, wees als werkgever bewust van het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over de betekenis van Brexit voor uw onderneming, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13 - 820 09 52.

English translation:

What does the Brexit mean for employees from the United Kingdom (UK) working in the Netherlands? In the EU there is Freedom of Movement rights for EU nationals. This ends regarding the UK when the UK leaves the EU. What does this mean for your employees from and in the UK if the UK leaves the EU? Being prepared makes your company Brexfit!

Deal on March 29, 2019

In the Draft Withdrawal Agreement between the UK and the EU, Freedom of Movement rights for EU nationals remain guaranteed until the end of 2020. This means that people from the UK can work without a work permit in the Netherlands until the end of 2020. So far no action is required right now regarding this aspect.

No deal on March 29, 2019

Citizens of the UK who are legally resident in the Netherlands on March 29, 2019, will be able to stay and work in the Netherlands until June 1, 2020. In this period additional arrangements between the Netherlands and the UK can be made. The Dutch Immigration Service (IND) will send a letter to UK employees which serves as a temporary residence permit proving their rights before March 29, 2019. No action will be required from UK employees themselves and they are advised to await the letter accordingly.

After the transition period UK employees need a residence permit. The Dutch Government has already made it clear that no other immigration measures will apply. The residence permit will also entitle the UK employee to work in the Netherlands. The IND will send invitation letters to apply for a residence permit no later than April 1, 2020.

After Brexit (and transition period)

For UK employees who want to start to work in the Netherlands after Brexit with no deal or after the transition period in case of a deal, the situation is not clear. They will need a working permit, but what the conditions will be, we have to wait and see. Please note that there might be a limit or even an end to Freedom of Movement rights. This can affect access to sufficient and qualified staff. First, you will have to search in the Netherlands and the EEA to find staff and only if you can prove that no qualified personnel can be found here, you can recruit outside the EEA and therefore also in the UK.

How do you determine the applicable law after Brexit?

After Brexit (and the transition period) you need to establish in each situation what will be the applicable law regarding the employment agreement. The main rule is that the applicable law is the law which parties have chosen in the employment agreement, but this may never lead to a situation that the employee will not have the protection which he or she would have had under Dutch law. If no choice has been made, then an employment agreement will be governed by the law of the country in which the work is normally performed, in case of an UK employee working for a Dutch employer in the Netherlands, this will be Dutch law. If the employee does not have an usual work country, then the law of the country where the employer is established will apply.

If the employment agreement has a closer connection with another country, then the law of that other country will apply. The moment an UK citizen works and lives in the Netherlands and UK law is applicable by virtue of the employment agreement, some mandatory rules of Dutch law will still apply for the period this UK citizen is working in the Netherlands. It is therefore advisable to consult one of our specialists if this situation arises.

When will your employees be Brexfit?

For current UK employees in the Netherlands, nothing will change during the transition period until the end of 2020 in case of a deal, and June 1, 2020 in case of no deal. After either date a residence permit will be easily accessible. New UK employees who will start working in the Netherlands after Brexit, will need a working permit. In case of a deal, the working permit is required in 2021, but in case of no deal, immediately on March 30, 2019.

Whatever the situation on March 29 might be, as an employer you should be aware of the applicable law regarding the employment agreement.

Nog meer nieuws

VOOR €125,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?