Wablapjes

Drie tips voor het aanbieden van een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst:

  1. Heb je een oproepovereenkomst met je werknemer die 12 maanden heeft geduurd, doe dan een schriftelijk of elektronisch aanbod voor een vaste arbeidsomvang.
  2. Het aanbod van een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst die 12 maanden heeft geduurd moet je binnen een maand na die 12 maanden doen. Dat betekent dus voor oproepovereenkomsten die op 1 januari 2020 12 maanden hebben geduurd dat je vóór 1 februari 2020 het aanbod moet hebben gedaan.
  3. In het aanbod van een vaste arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst moet je duidelijk maken tot wanneer de werknemer het aanbod kan aanvaarden en wanneer jouw betalingsverplichting ingaat.