Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de Wab op 1 januari 2020 in werking treedt. Het recht op een adequate pensioenregeling bij payrolling gaat in per 1 januari 2021. Hiermee krijgen partijen de gelegenheid om een adequate pensioenregeling met elkaar af te spreken.  Wenst u meer te weten over de Wab, kijk dan ons Wab webinar terug.

Motie 1 is aanvaard: Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK 35.074, H)

Motie 2 is aanvaard: Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid (EK 35.074, I)

Motie 3 is aanvaard: Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK 35.078, E)

Heeft u vragen over de betekenis van de Wet arbeidsmarkt in balans / Wab voor uw onderneming, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13- 820 09 52.