SPECIAL: ET REGELING - OVERZICHT & INZICHT

null

Veel bedrijven in Nederland werken met arbeidsmigranten. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met Bureau Cicero hebben we deze ET Special ontwikkeld.  Je vindt hier de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. Deze regelingen lijken deels sterk op elkaar, maar in hun toepassing en uitwerking verschillen ze. Lees er in deze Special meer over.

Inleiding

Door: Theo van Leeuwen – Bureau Cicero

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Met name aan de onderkant van het loongebouw. Overtredingen van Wet Minimumloon en Minimum Vakantiegeld zijn zo gemaakt. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Lees meer

De ET-regeling

Door: Ruud Mooi – Bureau Cicero

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Het is een mengvorm van arbeidsrechtelijke regels, de fiscale cafétariaregeling en de 30%-regeling voor buitenlandse (inkomende) werknemers.

Lees meer

Beperkingen in verband met regels rondom inhoudingen

Door: Hendarin Mouselli

In beginsel geldt het uitgangspunt dat de werkgever niet zomaar allerlei bedragen in mindering mag brengen op het (wettelijk minimum)loon van de werknemer. Doet de werkgever dat wel, dan dient de werkgever rekening te houden met arbeidsrechtelijke vereisten in het kader van inhoudingen op en verrekeningen van het loon van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

30% - regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten

Door: Ruud Mooi – Bureau Cicero

Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten met zich mee. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd.

Lees meer

Regeling voor kennismigranten

Door: Maarten de Jong – Bureau Cicero

De kennismigrantenregeling is relevant voor veel Intermediairs omdat zij ook de 30% regeling toepassen. Er is veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze regeling.

Lees meer

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters

Door: Hendarin Mouselli en Maarten de Jong - Bureau Cicero

De kennismigrantenregeling is voor veel Intermediairs relevant omdat zij ook de 30% regeling toepassen. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.

Lees meer

Veel bedrijven in Nederland werken met arbeidsmigranten. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met Bureau Cicero hebben we deze ET Special ontwikkeld.  Je vindt hier de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. Deze regelingen lijken deels sterk op elkaar, maar in hun toepassing en uitwerking verschillen ze. Lees er in deze Special meer over.

Inleiding

Door: Theo van Leeuwen – Bureau Cicero

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Met name aan de onderkant van het loongebouw. Overtredingen van Wet Minimumloon en Minimum Vakantiegeld zijn zo gemaakt. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Lees meer

De ET-regeling

Door: Ruud Mooi – Bureau Cicero

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Het is een mengvorm van arbeidsrechtelijke regels, de fiscale cafétariaregeling en de 30%-regeling voor buitenlandse (inkomende) werknemers.

Lees meer

Beperkingen in verband met regels rondom inhoudingen

Door: Hendarin Mouselli

In beginsel geldt het uitgangspunt dat de werkgever niet zomaar allerlei bedragen in mindering mag brengen op het (wettelijk minimum)loon van de werknemer. Doet de werkgever dat wel, dan dient de werkgever rekening te houden met arbeidsrechtelijke vereisten in het kader van inhoudingen op en verrekeningen van het loon van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

30% - regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten

Door: Ruud Mooi – Bureau Cicero

Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten met zich mee. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd.

Lees meer

Regeling voor kennismigranten

Door: Maarten de Jong – Bureau Cicero

De kennismigrantenregeling is relevant voor veel Intermediairs omdat zij ook de 30% regeling toepassen. Er is veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze regeling.

Lees meer

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters

Door: Hendarin Mouselli en Maarten de Jong - Bureau Cicero

De kennismigrantenregeling is voor veel Intermediairs relevant omdat zij ook de 30% regeling toepassen. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.

Lees meer

Nog meer nieuws

VOOR €65,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?