Category: Nieuws

DE MEEST ACTUELE Q&A’S OVER TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW, hierna te noemen ‘NOW-regeling’) bekend gemaakt. Wij hebben de regeling inmiddels doorgenomen en de meest voorkomende vragen en antwoorden op dit moment voor je op een rij gezet. Wanneer ben je werkgever in de zin van de NOW-regeling? Je bent werkgever […]

Read More

UPDATE: TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (NOW)

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 24 maart 2020 schriftelijk geïnformeerd en antwoorden gegeven op vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder lichten wij de meest relevante punten toe voor de uitleners en inleners, die veel werken met een flexibele schil. Payrollondernemingen komen ook voor NOW in aanmerking. Ingeleende […]

Read More

UITSTELLEN BETALING VAKANTIEGELD ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen acute liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen omdat het werk, de productie en daarmee de inkomsten fors zijn teruglopen of zijn stil komen te liggen. Doordat de maatregelen vanaf 23 maart 2020 zijn opgeschroefd vraagt menig werkgever zich af of hij de vakantiebijslag later mag betalen. Te meer omdat in de media […]

Read More

VRF DOET AANBEVELINGEN NOW AAN MINISTER KOOLMEES

Ons corona-team staat in nauw contact met belangenbehartigers en overheidsinstellingen. Dat heeft ertoe geleid dat wij op 18 maart 2020 aan Minister Koolmees per brief aanbevelingen hebben gedaan voor de uitwerking van NOW, vooral toegespitst op het in- en uitlenen van personeel. Mocht je dit initiatief steunen, laat het ons weten. Zie tevens een publicatie […]

Read More

‘NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID’ (NOW) OP HOOFDLIJNEN

De Werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken en daarvoor in de plaats komt de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW dient te worden ingediend bij het UWV. Nadere informatie volgt later. Mocht je reeds een aanvraag tot de vergunning voor de Werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan wordt dit als ingetrokken beschouwd en gezien […]

Read More