Corona & medezeggenschap

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) in specifieke situaties die – nu ten tijde van het coronavirus – zich voordoen bij ondernemingen? Denk bijvoorbeeld aan het stilleggen van de onderneming, het invoeren van thuiswerken, het aanzeggen van oproepkrachten of ingeleende uitzend- of payrollkrachten, het aanvragen van surseance van betaling. Ook komt aan de orde wat je moet doen als er geen OR is ingesteld, terwijl die verplichting wel bestaat. Ten slotte wordt specifiek stilgestaan bij medezeggenschap binnen uitzend- of payrollondernemingen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details