Auteur: Hendarin Mouselli

Wijs op Reis – Update n.a.v. wetswijziging

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aantal wetsvoorstellen, waaronder de wettelijke quarantaineplicht. Zoals het er nu naar uitziet zal het op 1 juni a.s. in werking treden.De wetswijziging heeft voor jou en jouw werknemers natuurlijk gevolgen. De definitieve wettekst moet nog wel worden gepubliceerd en er kunnen nog wijzigingen zijn, echter dat […]

Lees het volledige artikel

Rechten payrollkracht: gelijke behandeling

Wanneer eenmaal sprake is van payrolling, heeft de payrollkracht sinds 1 januari 2020 ex artikel 8a Waadi recht op gelijke behandeling. Dit betekent concreet dat de payrollkracht recht heeft op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (opdrachtgever). […]

Lees het volledige artikel

Hoe voldoe ik aan mijn inspanningsverplichting uit NOW 3.0?

Als je NOW 3.0 (derde, vierde of vijfde tranche) aanvraagt, ben je als werkgever verplicht ontwikkeladvies, scholing en werk-naar-werk begeleiding aan je werknemers aan te bieden. Wij hebben hiervoor een model brief ontwikkeld, waarmee je werknemers informeert over diverse mogelijkheden. Je kunt via de webshop van onze collega Claire voor €75,00 excl. BTW – www.clairecontractcheck.com […]

Lees het volledige artikel