Wijs op Reis – Update n.a.v. wetswijziging

Wijs op Reis – Update n.a.v. wetswijziging

Clairecontractcheck.com biedt nieuwste model Wijs op reis aan

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aantal wetsvoorstellen, waaronder de wettelijke quarantaineplicht. Zoals het er nu naar uitziet zal het op 1 juni a.s. in werking treden.

De wetswijziging heeft voor jou en jouw werknemers natuurlijk gevolgen. De definitieve wettekst moet nog wel worden gepubliceerd en er kunnen nog wijzigingen zijn, echter dat doet niets af aan de hoofdlijnen. Vandaar dat wij die graag nu al met je willen delen:

 • Er komt een wettelijke quarantaineplicht voor iedereen die naar een (zeer) hoogrisicogebied is geweest en weer terugreist naar Nederland. Dit geldt ongeacht de wijze van vervoer. Deze maatregel wordt gecombineerd met de uitbreiding van de verplichting voor alle reizigers, ongeacht de wijze van vervoer, om bij inreis uit een aangewezen hoogrisicogebied te beschikken over een negatieve testuitslag. Dat alleen een quarantaineplicht wordt opgelegd aan reizigers uit aangewezen (zeer) hoogrisicogebieden betekent niet dat het belang van de naleving van het quarantaine- of isolatie advies bij andere categorieën van personen voor wie een dergelijk advies geldt minder belangrijk wordt geacht.
 • De quarantaine mag worden ondergaan op het eigen woonadres of een andere verblijfplaats.
 • Als de werknemer - na het verstrijken van door de overheid te bepalen aantal dagen na terugkomst in Nederland - een testuitslag krijgt, waaruit blijkt dat hij zich heeft laten testen en op het moment van testen niet was geïnfecteerd met het coronavirus, eindigt de quarantaine.
 • De aanwijzing van (zeer) hoogrisicogebied geschiedt bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister VWS).
 • Voor sommige personen geldt een uitzondering op de quarantaineplicht. Deze categorieën zijn bepaald in de Wet publieke gezondheid aangenomen, dit vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van COVID-19 (hierna te noemen ‘Wpg’).  
 • Het niet naleven van de quarantaineplicht betekent dat de burgermeester een boete aan de persoon die de verplichting overtreedt kan opleggen.
 • Naleving van de quarantaineplicht is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de persoon zelf en dus ook als het een arbeidsmigrant betreft. De betrokkene vermeldt op de quarantaineverklaring het quarantaineadres. Indien uit het nabellen blijkt dat er indicaties zijn dat de betrokkene zich mogelijk niet houdt aan de quarantaineplicht, kan een toezichthouder van de gemeente een controle uitvoeren op het quarantaineadres.

In verband met de bestrijding van de epidemie is in het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaald dat, ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met het virus, op arbeidsplaatsen tijdig de daarvoor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen worden getroffen. Als werkgever moet je daarop adequaat toezicht houden. Let op, in inleensituaties is de inlener (ook) werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Je handelt niet in lijn met deze verplichting als je een werknemer te werk stelt op de arbeidsplaats, terwijl je weet dat op die werknemer een plicht tot thuisquarantaine rust. Dit geldt ook voor de inlener, nu die ook als werkgever wordt gezien. De werkgever kan dit bijvoorbeeld weten omdat de werknemer kenbaar in een (zeer) hoogrisicogebied in het buitenland is geweest (bijvoorbeeld bij arbeidsmigranten). Je kan hier niet altijd zicht op hebben. Juist daarom wordt er ook een eigen verantwoordelijkheid van de werknemer verlangd om niet naar de arbeidsplaats te gaan als op hem een plicht tot thuisquarantaine rust. Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet je ook doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers geven over de bestrijding van het virus op de arbeidsplaats. Daaronder valt dus voorlichting en onderricht over het opvolgen van quarantaineadviezen en -regels. Bij niet-naleving kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Wil je graag weten wat de Rijksoverheid heeft gepubliceerd over ‘Thuisblijven (in thuisquarantaine) bij aankomst in Nederland’ klik dan hier.

Gelet op de nieuwe wettelijke quarantaineplicht, alsmede om aan je zorgverplichting en informatieverplichting te voldoen, hebben wij een nieuwe Wijs op reis regeling opgesteld. Met deze regeling informeer je je medewerkers over wat de gevolgen zijn wanneer wordt afgereisd naar een vakantieland waarvoor negatief reisadvies geldt, dan wel het land door de overheid is aangemerkt als (zeer) hoogrisicogebied of is bestempeld met code rood of oranje. In de Wijs op reis regeling hebben wij onder meer opgenomen:

 • dat je de werknemer adviseert niet af te reizen naar een (zeer) hoogrisicogebied of gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt dan wel als code rood of oranje is bestempeld;
 • dat de werknemer de adviezen van de overheid dient op te volgen en wat de gevolgen kunnen zijn als de werknemer die adviezen niet opvolgt;
 • de wettelijke quarantaineplicht wordt uitgelegd en de gevolgen als dit niet wordt opgevolgd, alsmede in welke gevallen wel en geen wettelijke quarantaineplicht geldt;  
 • dat als de werknemer ondanks het advies van de overheid en jouw advies als werkgever afreist naar een dergelijk risicogebied en vervolgens in quarantaine moet, er geen recht is op loon;
 • dat de werknemer aan de quarantaineplicht moet voldoen als ondanks het advies toch wordt afgereisd naar een (zeer) hoogrisicogebied;
 • en nog veel meer.

Wil je je medewerkers tijdig informeren over wat de gevolgen zijn wanneer wordt afgereisd naar een vakantieland waarvoor negatief reisadvies geldt, dan wel het land door de overheid is aangemerkt als (zeer) hoogrisicogebied of is bestempeld met code rood of oranje? Dat kan met het vernieuwde model Wijs op Reis op www.clairecontractcheck.com

Nog meer nieuws

VRF werkte mee aan totstandkoming van payroll bedrijfs-cao.

Wij zijn vereerd dat wij een bijdrage mochten leveren aan de totstandkoming van een payroll bedrijfs-cao! Sander van Riel en Stephanie van Kuijk hebben dit traject vanuit VRF Advocaten mogen begeleiden.Connexie en LBV zijn van mening dat met dit akkoord een duurzame basis is gelegd waarop ondernemers door Connexie ontzorgd kunnen blijven worden, terwijl werknemers…

VRF Advocaten top leverancier in rubriek Wet & Regelgeving

In het Nederlandse Partner of Choice onderzoek heeft de flexmarkt VRF Advocaten uitgeroepen tot top leverancier in de rubriek Wet & Regelgeving. Flexmarkt beoogt met dit onderzoek flexbureaus op weg te helpen bij de leverancierskeuzes op het gebied van zes relevante werkgebieden. Onder de lezers en de bezoekers van Flexmarkt is de vraag uitgezet ‘Met…

Flexbranche roept meest talentvolle starter van het jaar uit

Op 4 november 2021 vond de finale plaats tussen de 10 overgebleven finalisten voor de meest veelbelovende en talentvolle starter van het jaar in de flexbranche. Delistaff, vertegenwoordigd door Pieter Engels (eigenaar),  is van alle startende uitzend, detacherings- en payrollorganisaties door de vakjury uitgeroepen tot meest talentvolle starter en heeft de Award Starter van het…

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?