VOORUITDENKEN IN (POST-) CORONATIJD

Ontslag, bezwaar of (hoger) beroep tegen het NOW besluit en procedures tegen de Inspectie SZW

De coronamaatregelen dwingen ondernemers om vooruit te denken. Als sparringpartner denken wij graag met je mee. Inmiddels hebben diverse ondernemingen met succes de NOW-subsidie aangevraagd dan wel zijn voornemens dat aan te vragen. De NOW-aanvraag is op zichzelf vrij eenvoudig. De gevolgen van de NOW-aanvraag en met name het post-NOW tijdperk zijn belangrijke onderwerpen op de langere termijn voor ondernemers. Daarom hebben wij verschillende teams binnen ons kantoor samengesteld die je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, je eventuele vragen kunnen beantwoorden en je kunnen bijstaan in (gerechtelijke) procedures. Hieronder zetten we alles even voor je op een rij en geven wij aan welke vragen zoal aan de orde kunnen zijn per onderwerp.

Wij hebben een:

1. Helpdesk ontslag en corona

Teamleider en contactpersoon:
Sander van Riel sander@vrfadvocaten.nl / 06 46 38 57 06

Wij beantwoorden alle vragen van ondernemers rondom ontslag tijdens de coronacrisis. Wat zijn juridisch gezien de mogelijkheden als het gaat om (bedrijfs)economisch ontslag? Is een ontslagprocedure via het UWV verplicht of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Welke gevolgen heeft ontslag voor je NOW-subsidie? Maakt het daarbij uit of het gaat om bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag via de kantonrechter, eenzijdige opzegging door de werkgever of werknemer tijdens de proeftijd? Hoe verloopt een ontslagtraject en waar moet je op letten? Wat zijn de voor- en nadelen van ontslag? Moet je altijd een transitievergoeding betalen als de werknemer wordt ontslagen? Hoe ‘heilig’ is de vervaltermijn als de werknemer niet tijdig een beroep heeft gedaan op de transitievergoeding? Zijn er mogelijkheden om de transitievergoeding niet te betalen bij ontslag? Moet je bij ontslag de opzegtermijn in acht nemen?

2. Helpdesk (bezwaar en (hoger) beroep) NOW-subsidie

Teamleider en contactpersoon:
Hendarin Mouselli hendarin@vrfadvocaten.nl / 06 46 60 33 41

Alhoewel het aanvragen van de NOW-subsidie vrij eenvoudig is, dient iedere ondernemer zich voor te bereiden op het definitieve NOW-besluit. Wat zijn je rechten en verplichtingen bij de vaststelling van de definitieve NOW-subsidie? Welke rechten en verplichtingen heb je als afwijzend wordt beslist op je aanvraag van de NOW-subsidie? Wat kun je doen als je het oneens bent met het besluit over de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie? Kun je bezwaar maken en op welke gronden kun je bezwaar maken tegen de afwijzing en/of de hoogte van de NOW-subsidie dan wel het besluit en de motivering daarvan? Kun je naar de rechter stappen als je het oneens bent met een besluit ? Wat zijn de voor- en nadelen van procederen tegen een besluit? Hoe zit het nu met de ‘ERD-loonsom’? Kun je de Staat der Nederlanden aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis?

3. Helpdesk procedures tegen Inspectie SZW

Teamleiders en contactpersonen:
Sander van Riel sander@vrfadvocaten.nl / 06 46 38 57 06
Hendarin Mouselli hendarin@vrfadvocaten.nl / 06 46 60 33 41

Een ander onderwerp waar iedere ondernemer op bedacht moet zijn is wat moet je wel en niet doen om een controle van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) te voorkomen? Wat moet je juist wel of niet doen als je eenmaal wordt geconfronteerd met een controle van de Inspectie SZW? Welke bevoegdheden heeft de Inspectie SZW? Welke bevoegdheden heeft de Inspectie SZW bij het opsporen van fraude bij de NOW-subsidie? Op welke arbeidswetten mag de Inspectie SZW controleren? Mag de Inspectie SZW sancties opleggen als de thuiswerkplek van de werknemer niet voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving? Moet je alles wat de Inspectie SZW je vraagt zomaar aanleveren en hoe verhoudt zich dat tot de bescherming van de belangen van jouw onderneming en dat van de werknemers? Mag je weigeren om mee te werken aan een controle van de Inspectie SZW? Mag de Inspectie SZW werknemers en derden informeren als je een controle krijgt? Mag jij je laten bijstaan door een advocaat tijdens een controle van de Inspectie SZW? Welke bestuursrechtelijke sancties (zoals boetes, dwangsommen, stillegging van je onderneming) kunnen in welk geval aan je onderneming worden opgelegd? Wat kun je doen als je onderneming wordt stilgelegd door de Inspectie SZW als gevolg van een overtreding van een arbeidswet? Welke processuele rechten en verplichtingen heb je?

Mis je een onderwerp of heb je een vraag die er hierboven niet tussenstaat? Laat het ons weten, we denken met je mee en helpen je graag verder. Zo blijven wij samen sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Nog meer nieuws

KOM IN ACTIE TIJDENS DE BREXIT-OVERGANGSPERIODE

Door de overgangsperiode tot einde van dit jaar ziet het landschap na de Brexit deal van 30 januari er niet anders uit. Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 11 maanden de tijd om een samenwerkings- akkoord te sluiten. Lukt dat niet, dan wordt het alsnog een ’harde’ Brexit, zonder deal. Dus niet stilzitten! […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?