STAPPENPLAN SUCCESVOL NOW AANVRAGEN

Lukt het niet helemaal met de aanvraag voor de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)? Wil je weten wat je nodig hebt om de NOW aanvraag te doen? Waar je op moet letten bij de aanvraag en wat je moet weten over de definitieve vaststelling?

Het VRF-stappenplan biedt houvast.

Stap 1: Check of jouw onderneming in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW-regeling
Stap 2: Bereken het mogelijk te ontvangen voorschot
Stap 3: Voorkom terugbetaling door je vooraf goed te oriënteren voordat je de NOW-subsidie aanvraagt
Stap 4: Doe de aanvraag bij UWV
Stap 5: Check of de eerste termijn tijdig op de opgegeven IBAN is uitbetaald
Stap 6: Je hebt de verplichting om jouw werknemers te informeren
Stap 7: Vraag de definitieve vaststelling van de subsidie onder de NOW aan
Stap 8: Bewaar alle relevante stukken
Stap 9: Maak bezwaar indien je het niet eens bent met de definitieve beschikking
Stap 10: Schakel VRF Advocaten in als je hulp nodig hebt

Klik hier voor het stappenplan met toelichting.

Nog meer nieuws

KOM IN ACTIE TIJDENS DE BREXIT-OVERGANGSPERIODE

Door de overgangsperiode tot einde van dit jaar ziet het landschap na de Brexit deal van 30 januari er niet anders uit. Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 11 maanden de tijd om een samenwerkings- akkoord te sluiten. Lukt dat niet, dan wordt het alsnog een ’harde’ Brexit, zonder deal. Dus niet stilzitten! […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?