‘SAMEN’ IS DE SMEEROLIE VOOR DE ARBEIDSVERHOUDING

null

Is er ‘leven’ voor ondernemers na de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en bedrijfseconomisch ontslag van werknemers? Als je het ons vraagt is dat er zeker! 

Stel je kunt geen beroep doen op de NOW, omdat het volgens de beroemde woorden van Minister Koolmees nu eenmaal ‘een stomme regeling’ is. Bedrijfseconomisch ontslag is ook geen optie. Je laat je personeel toch niet in de steek, net zoals zij dat ook bij jou niet doen, toch?

Hoe moet je dan verder? Het is eigenlijk heel simpel, maar je moet het wel weten. Werknemers hebben in beginsel recht op loondoorbetaling wanneer er geen werk is. Dat is anders als dit niet in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen (redelijkheidsuitleg). Dat is de ‘smeerolie‘ waarmee je de arbeidsverhoudingen in stand kunt houden, als je het ons vraagt. 

De coronacrisis is uniek. We hebben geen specifieke arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving of jurisprudentie, waarin een vergelijkbare noodsituatie zich heeft voorgedaan. Er is nooit geoordeeld dat je in een situatie als deze gewoon moet doen alsof er niets aan de hand is. Voor iedereen die verwijst naar de kredietcrisis als vergelijkingsmateriaal: stop daarmee, want het is appels met peren vergelijken. De coronacrisis is er een van een heel ander kaliber en met veel zorgwekkendere gevolgen voor de gehele samenleving. Bovenal, de kredietcrisis is veroorzaakt door een financiële crisis in de Verenigde Staten die een wereldwijde systeemcrisis tot gevolg had. De problemen die ondernemers thans ondervinden zijn niet door henzelf veroorzaakt, maar een gevolg van overheidsmaatregelen. Geloof ons, daar kan geen spreadsheet van een ondernemer tegenop. 

In tijden van overmacht geldt het adagium ‘nood breekt wet’. Als je onderneming als gevolg van de coronacrisis in nood verkeert, dit ook evident blijkt uit de financiële cijfers, je alles hebt gedaan om toch nog business te generen maar het helaas niet lukt, je ook geen beroep kunt doen op de NOW (of andere regelingen) en je niet alleen wil vechten voor je onderneming maar ook voor baanbehoud van je personeel, dan is je redding de ‘redelijkheidsuitleg’. Het is immers ‘samen uit, samen thuis’! Je wil natuurlijk geen selffulfilling prophecy waar, door gebrek aan vertrouwen in elkaar, je gehele onderneming instort.

Is dit de spreekwoordelijke olie op het vuur gooien? Nee, het is ervoor zorgen dat de lampen van BV Nederland blijven branden, dus olie behouden! Dat is wat minister-president Rutte op 21 april 2020 'vergeten' is te vertellen tijdens de persconferentie.

Nog meer nieuws

KOM IN ACTIE TIJDENS DE BREXIT-OVERGANGSPERIODE

Door de overgangsperiode tot einde van dit jaar ziet het landschap na de Brexit deal van 30 januari er niet anders uit. Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 11 maanden de tijd om een samenwerkings- akkoord te sluiten. Lukt dat niet, dan wordt het alsnog een ’harde’ Brexit, zonder deal. Dus niet stilzitten! […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?