MEEST GESTELDE VRAGEN OVER NOW 2.0

null

1. Wat houdt de NOW 2.0-regeling in?

Op 28 mei 2020 is afgekondigd dat de NOW 1.0 wordt verlengd voor het loon van juni, juli, augustus en september 2020. Voor deze verlenging gelden ietwat gewijzigde voorwaarden. Ook NOW 2.0 is een subsidie in de loonkosten van de werkgever van maximaal 90%. Er wordt een voorschot – na het indienen van de aanvraag – van  maximaal 80% toegekend.

2. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen NOW 1.0 en NOW 2.0?

 • De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020;
 • De referentieperiode onder NOW 2.0 voor de omzet mag opnieuw door de aanvrager worden gekozen, maar als NOW 1.0 is aangevraagd, moet deze periode aansluiten op de onder NOW 1.0 gekozen meetperiode.
 • Ontslagboete 50% uit NOW 1.0 bij bedrijfseconomisch ontslag gaat eruit in NOW 2.0. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers, is een akkoord met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging nodig. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van maar liefst vijf procent op het totale NOW-subsidiebedrag. Dit is dus wezenlijk anders dan in NOW 1.0, waarvoor geldt extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag. Ook staat de NOW 2.0 los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, zoals de Wet melding collectief ontslag (WMCO), dan wel regels die voortvloeien uit een toepasselijke cao.
 • Van werkgevers wordt een nadrukkelijk inspanning tot om- en bijscholing gevraagd.
 • Er geldt een extra voorwaarde dat er geen dividend mag worden uitgekeerd, dat er geen bonus of winstdeling aan directie of bestuur mag worden uitgekeerd en dat er geen eigen aandelen mogen worden aangekocht.

3. Wat is de hoogte van de NOW-subsidie 2.0?

Als er sprake is van een omzetverlies van 100% krijgt de werkgever NOW-subsidie 2.0 van maximaal 90% van de loonsom. Dus ook NOW 2.0 is afhankelijk van de hoogte van omzetdaling. Voor NOW 2.0 is de formule: A x B x 3 x 1,4 x 0,9.

Hierbij staat A voor het percentage omzetverlies ten opzichte van 2019 en B voor de loonsom van maart 2020. Bij de definitieve vaststelling kan achteraf een correctie plaatsvinden indien de loonsom over de maanden juni tot en met augustus 2020 is gedaald ten opzichte van het niveau van maart 2020.

4. Wanneer weten we meer over de exacte inhoud van NOW 2.0?

Dat is op dit moment nog niet eenduidig te zeggen. Wel kunnen we melden dat de aanvraag pas kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020. Voor die tijd zal de nadere uitwerking van NOW 2.0 bekend worden gemaakt. Zodra we meer weten over de exacte inhoud van NOW 2.0 zullen we dat op deze web-pagina melden.

5. Kun je NOW 2.0 aanvragen als je NOW 1.0 niet hebt aangevraagd óf wanneer je NOW 1.0 hebt aangevraagd?

In beide gevallen is het antwoord JA.

 

Wat kan VRF Advocaten voor jou doen?

Wij adviseren en begeleiden je graag bij:

 • vragen over NOW 1.0 en/of NOW 2.0;
 • de beoordeling of je in aanmerking komt voor NOW 1.0 en/of NOW 2.0;
 • het indienen van de aanvraag van NOW 1.0 en/of NOW 2.0;
 • het opstellen van een concept brief voor je werknemers en opdrachtgevers om hen te informeren over wat je hebt gedaan en wat dat voor hen betekent;
 • bedrijfseconomisch ontslag dan wel anderszins beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • het opstellen van afspraken met verenigingen van werknemers, een ondernemingsraad dan wel personeelsvereniging of de individuele werknemers over werkbehoud;
 • afspraken over bedrijfseconomisch ontslag met de verenigingen van werknemers;
 • het opstellen van een model brief om na te gaan wie de belanghebbende verenigingen van werknemers zijn;
 • het opstellen van een bezwaarschrift tegen de voorschotbeschikking en definitieve beschikking van NOW 1.0 en NOW 2.0 en begeleiding daarbij;
 • het instellen van beroep tegen de voorschot beschikking en definitieve NOW 1.0 en 2.0 subsidiebeschikking.

Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. In dit document wordt algemene informatie verstrekt. Niet is beoogd om hiermee juridisch advies te geven voor een concrete situatie. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van dit document, aanvaardt VRF Advocaten geen aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan. Alle rechten voorbehouden. © VRF Advocaten 2020.

<versie 28 mei 2020>

Nog meer nieuws

VOOR €125,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?