OOPS, FOUTJE GEMAAKT BIJ HET AANVRAGEN VAN DE NOW-SUBSIDIE

null

Aanvraag NOW-subsidie ingediend

Inmiddels hebben vele ondernemers een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Velen van hen hebben ook reeds een voorschot gekregen op de NOW-subsidie.

Het is natuurlijk fijn dat het voorschot op de NOW-subsidie en de beoordeling of je in aanmerking komt voor de subsidie zo snel worden bepaald. Het is echter oppassen geblazen wanneer je er achter komt dat je onverhoopt een fout hebt gemaakt tijdens de aanvraag van de NOW-subsidie. Wellicht heb je een verkeerde referte-/meetperiode gekozen waarover het omzetverlies wordt berekend. Je hebt bijvoorbeeld gekozen voor de meetperiode april-mei-juni, terwijl jouw verwachte omzetverlies evident groter is in maart-april-mei. Misschien vermoed je dat de loonsom over januari 2020 te laag is vastgesteld door het UWV.

Foutje ontdekt na ontvangen brief UWV/voorschot

Als dergelijke zaken spelen dan is het tijd om in actie te komen. De gegevens en vaststellingen die het UWV opneemt in de beschikking tot het verlenen van de subsidie en het voorschot daarop komen namelijk vast te staan. Ze worden onaantastbaar na het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken. De toelichting bij de NOW (p. 16) vermeldt over het kiezen van de meetperiode: ‘Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast.’ Een eenmaal verkeerd opgegeven meetperiode kan bij de vaststelling van de subsidie niet meer worden gewijzigd. Daarnaast is het niet mogelijk om opnieuw een aanvraag te doen, waarbij wel de juiste meetperiode wordt opgegeven. Er mag per loonheffingsnummer maar één aanvraag gedaan worden.

Geen probleem, wij dienen bezwaar voor je in

De definitieve vaststelling van de subsidie wordt achteraf vastgesteld mede op basis van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt. Om dus te voorkomen dat een abusievelijk gekozen meetperiode door het UWV als uitgangspunt wordt genomen voor de definitieve vaststelling van de subsidie en dus komt vast te staan, dien je in bezwaar te gaan tegen de voorschotbeschikking. Doordat het UWV bij het beoordelen van jouw bezwaar opnieuw de zaak dient te beoordelen en aan de hand van de op dat moment voorhanden feiten, zal het UWV ook de feiten moeten meewegen die jij in jouw bezwaar naar voren brengt. Je kunt dus onder andere naar voren brengen dat de eerder opgegeven omzetverliesverwachting c.q. meetperiode onjuist was en het omzetverlies tijdens het maken van het bezwaar hoger ligt. Jij hebt hier ook voldoende belang bij, omdat je slechts een (te laag) voorschot hebt ontvangen en de definitieve vaststelling van de subsidie nog lang kan duren. Ondertussen ben je wel gebonden aan de verplichtingen van de NOW en dien je dus de lonen zoveel als mogelijk door te betalen.

Wij helpen je graag bij het indienen van een bezwaarschrift om zo een correctie te doen plaatsvinden op de gegevens die ten grondslag liggen aan het verleende voorschot en de verlening van de subsidie. Daarnaast kan bezwaar worden gemaakt tegen een algehele of gedeeltelijke afwijzing van de NOW-subsidie, zowel ten aanzien van de aanvraag als na de definitieve vaststelling daarvan.

Onze helpdesk (bezwaar en (hoger) beroep) NOW-subsidie helpt jou graag verder!

Teamleider en contactpersoon:

Hendarin Mouselli hendarin@vrfadvocaten.nl / 06 46 60 33 41

Nog meer nieuws

KOM IN ACTIE TIJDENS DE BREXIT-OVERGANGSPERIODE

Door de overgangsperiode tot einde van dit jaar ziet het landschap na de Brexit deal van 30 januari er niet anders uit. Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 11 maanden de tijd om een samenwerkings- akkoord te sluiten. Lukt dat niet, dan wordt het alsnog een ’harde’ Brexit, zonder deal. Dus niet stilzitten! […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?